Now showing items 1-1 of 1

    • Statinlerin troid morfolojisi otoimmunite ve fonksiyonları üzerine etkileri 

      Çiçek Demir, Canan (Başkent Ünversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014-04-08)
      Hiperlipidemi tedavisinde birincil ilaç olarak kullanılan statinler, hepatik kolesterol oluşumunda hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A (HMG-Ko A) enziminin yarışmalı inhibitörüdürler. Statinlerin ...