Now showing items 21-40 of 337

  • Marka Tescilinden doğan hakların tüketilmesi ilkesi ve istisnaları 

   Karakurt, Yasemin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle ...
  • Türk operası'nin gelişim süreci 

   Ertekin, Sibel (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bugün ülkemizde operada bulunulan noktanın sebeplerine göz atılacak olursa, yani seyircisinin belli bir kitleden olustugu düsünülürse bunun bir problem oldugunu inkar etmek güçtür. Dolayısıyla bu problemi yadsıyıp köklerine ...
  • Konservatuvar şarkıcılık lisan programlarında solfej eğitiminde izlenen kaynak ve yöntemlerin analizi 

   Yazan, Evren İdil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu arastırma, Konservatuvar Sarkıcılık Lisans Programlarında Solfej Egitiminde zlenen Kaynak ve Yöntemlerin Analiz edilmesi amacıyla yapılmıstır. Arastırmanın evreni, programlarında ses egitimi olan konservatuvarlardı ...
  • Evlilik birliğinin hakimin müdahalesi yoluyla korunması 

   Şenyuva, Ardahan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   İnsan hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren aile içerisinde yaşamaya başlar ve yaşamının büyük bölümünü aile içerisinde sürdürür. Toplumsal yaşama aile içerisinde aldığı eğitim ve terbiye ile dahil olur. Aile, taşıdığı ...
  • Türk iş hukukunda belirli süreli iş sözleşmelerinin haksız feshi 

   Taşkın, Şükriye Esra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Belirli süreli is sözlesmeleri, sözlesmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözlesmelerdir. Đs Kanununda getirilen özel düzenleme gereği, bu tür sözlesmeler ancak belirli süreli islerde veya belirli ...
  • Kurumsal sosyal sorumluluk : Vestel örneği 

   İbişoğlu, Aylin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Son yılların en gözde konularından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk, örgütlerle paydasların beklenti ve çıkarlarının, dengeli bir biçimde karsılanmasını öngörmektedir. Bu konuyla ilgili literatürde pek çok çalısma ...
  • Rekabetin sınırlanmasının özel hukuk alanındaki sonuçları 

   Taşpınarlı, Caner (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada Rekabetin Korunması Hakkında Kanun besinci kısmını olusturan “Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” tazminat ve geçersizlik baslıkları altında incelenmis ve ülkemizde uygulama alanı ...
  • Destinasyon imajı ve Trabzon yöresine dönük bir çalışma 

   Yaraşlı, Göker Yarkın (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada temel amaç; destinasyon, imaj ve destinasyon imajı kavramlarını tanımlayarak bu kavramlarla ilgili yapılan bilimsel çalısmalar ısıgında bir bütünlük saglamak ve turizm pazarlamasında çok önemli olan ...
  • Telekomünikasyon alanında rekabet hukuku açısından hakim durumun kötüye kullanılması 

   İmirlioğlu, Dilek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Serbest piyasa ekonomisinin var oldugu ülkelerde rekabetin gerekliligi tartısılmazdır. Rekabet, tesebbüsleri daha kaliteli ve daha düsük fiyatlarla rakiplerinden daha fazla ürün ve hizmet sunmaya yönelten bir süreçtir. Bu ...
  • İlgili rekabet kurulu kararları ışığında çimento sektöründe rekabet sınırlamaları 

   Ciba, Çetin Okan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısmada, ülkemiz çimento sektöründeki rekabet sınırlamaları, rekabet hukukunda yer alan temel kavramlar ve ilgili Rekabet Kurulu kararları ısıgında incelenmistir. Çalısmada ilk olarak çimento ürününün özellikleri, ...
  • Elektrik sektörünün hukuki yapısı ve rekabet hukuku açısından hakim durumun kötüye kullanılması 

   Kalender, Emre (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Elektrik endüstrisinde geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve son yıllarda tüm dünya geneline yayılan reform hareketi beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir. Bu sorunlardan bir tanesi de rekabeti bozucu ...
  • Avrupa Birliği, Türkiye ve Terör 

   Seren, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  • Sağlık sektöründe reklam 

   Aygün, Ezgi (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Reklâm anlayışı insanlar arasında değiş tokuşun yani modem tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuştur. 20. yy’da büyük bir hızla gelişme kaydeden reklâmlar, radyo ve sonrasında televizyonların kullanılmaya ve yaygınlaşmaya ...
  • 19. yüzyıl Alman Lied sanatı dağarının şan eğitiminde kullanımı 

   Çetiner, Esra (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu araştırma, Avusturya VorarlbergerLandeskonservatorium, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı şan Bölümü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel ...
  • Caz müziğinin bugünkü sorunları caz müziğinin üretilme koşullarının güncel görünümü 

   Yanıkoğlu, Arzum (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu arastırmada tüketim sıkıntıları yasamakta olduğu tespit edilen Caz müziğinin üretilme kosullarının güncel görünümü ele alınmıstır. Dünyanın pek çok ülkesinde farklı biçimlerde gelisme göstermis olan Caz müziğini tümüyle ...
  • Bir meslek ördütünün kurumsal değişimdeki yeri : Türkiye sağlık alanı örneği 

   Aksoy, Beyhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu çalısma, bir meslek örgütünün içinde bulundugu örgütsel alandaki degisimlerle etkilesimine odaklanmaktadır. Çalısmada bu amaca dönük olarak, meslek örgütünün alanın farklı düzlemlerindeki degisimlere ne tür eylemlerle ...
  • Türkiye'nin 150 yıllık borç serüveni (1855-2005) 

   Aşçı, Hatice Bahar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bu tez çalısması; baslangıcından 2005 yılına kadar Tükiye’nin borçlarını 150 yıllık bir bütün olarak analiz etmektedir. Baslangıç noktası olarak Osmanlı Devleti’nin 1854’te Kırım Savası’nda aldıgı ilk dıs borçlanma ...
  • Motorlu taşıtlar sektöründe rekabet sınırlamaları 

   Erakman, Göksu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin lokomotif sektörlerinden birisi olarak görülen Motorlu Taşıtlar Sektöründe rekabetin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle özellikle ...
  • Yiyecek hizmeti veren işletmeler ve tedarikçi firmalarda besin güvenliği uygulamaları 

   Göbel, Pınar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışma ile; Ankara ilinde hizmet veren yiyecek-içecek işletmeleri ve tedarikçi firmalarda besin güvenliği yönetim sistemlerinin kullanımı ve personelin hijyen bilgi düzeylerini ölçmek, besin güvenliği yönetim sistemleri ...
  • Tescilli markanın kullanılma yüklentisi 

   Kahveci, Burcu (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Marka, işletmeler arasında rekabette gittikçe artan bir öneme sahiptir. Bugün yatırımcıları risk üstlenmekteki ikna edici unsurlardan biri de yatırım alanındaki markanın gücüdür. Ekonomik ve ticari hayatta bu denli öneme ...