Now showing items 339-339 of 339

    • Zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının anayasa'ya uygunluğu 

      Uğurlu Cihangir, Tuğçenaz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Uyuşmazlık içerisine düşmek insanların olağan hayatında rastlanılan bir durumdur. Düşülen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak ise devletlerin görevidir. Dolayısıyla uyuşmazlık ...