Now showing items 403-413 of 413

  • Yaşlılarda psiko-sosyal güçlükler ve sosyal hizmet ihtiyacı 

   Demirel, Merve Nur (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Yaşlanma, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğramasıdır. Bu durum bireysel olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer etkenler de toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Yaşlılık ...
  • Yaşlıların belediyelerce verilen hizmetlere bakış açısı: Etimesgut Belediyesi örneği 

   Özdemir, Hatice (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bugün yaşlı nüfusun hızla artması yaşlılığın 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri haline gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yaşlılık hizmetleri tüm dünyada gündemde olan bir konudur. İnsanlar yaşlandıkça çeşitli ...
  • Yatırım fonlarının muhasebeleştirme esasları ve mali tablolarına ilişkin denetçi görüşleri ile denetçi rotasyonu arasındaki ilişki 

   Umut, İklim Elif (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışma Türkiye’deki menkul kıymet yatırım fonlarını; muhasebeleştirme esasları, mali tablo ve raporların TMS/TFRSR’ye göre düzenlenmesi, fonların denetimi ve denetim şirketi/sorumlu ortak bazında denetçinin değiştirilmesi ...
  • Yazar, metin, okur sarmalında sinema ve müziğin alımlanması 

   Akınsel, Ahmet (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Sinema ve müzik insanları hem duygulanıma hem de düşünmeye iten iki sanat dalıdır. Seslerin bir araya getirilip kompozisyon haline getirildiği süreçte müzik, armoni, ritm ve zamanı bir araya getirerek bir anlatım ortaya ...
  • Yeni medya ortamlarında üre-tüketicilik ve katılım olgusu: Ekşi sözlük ve okan bayülgen'in talk show'unda etkileşim 

   Turan, Erdem Alper (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Dijitallik, etkileşimsellik, katılım ve kullanıcı türevli içerik üretimi gibi başlıca özellikleri ile geleneksel medyadan ayrılan yeni medya ortamlarının erişim ve kullanım olanaklarının artması, gündelik yaşam pratiklerinin ...
  • Yetenek yönetimi ve çalışan üretkenliğine etkisi 

   Karaçoban, Ayşe Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Rekabet ortamında teknoloji, yatırım ve altyapı önemli unsurlar olmakla birlikte, insan kaynakları yönetiminin örgüt içerisinde giderek etkinleşmesi ve örgütün stratejik plan ve hedeflerinin belirlenmesinde önemli rol ...
  • Yiyecek hizmeti veren işletmeler ve tedarikçi firmalarda besin güvenliği uygulamaları 

   Göbel, Pınar (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışma ile; Ankara ilinde hizmet veren yiyecek-içecek işletmeleri ve tedarikçi firmalarda besin güvenliği yönetim sistemlerinin kullanımı ve personelin hijyen bilgi düzeylerini ölçmek, besin güvenliği yönetim sistemleri ...
  • Yönetim bilişim sistemleri disiplininin bibliyometrik analizi 

   Kefkir, Teoman Ahmet (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu tez çalışmasının amacı, bibliyometrik yöntemleri ile dünyada yönetim bilişim sistemleri disiplininin akademik gelişimi üzerine fikir sahibi olmak ve belgeler yoluyla ilişkisel bağlantıları ortaya koymaktır. Çalışmada ...
  • Yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları yönetimindeki etkileri: Alan araştırması 

   Haberal, Işıl (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Günümüzde tüm dünyada hızlı bir gelişim gösteren küresel iletişim, ekonomik, teknolojik, sosyal, politik vb. nedenlerden dolayı işletmelerin çoğu, yaygın olarak yönetim danışmanlığı hizmeti almaktadır. Ülkemizde, ekonomide ...
  • Yıllık ücretli izin 

   Altuntop, Merve (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Güncel sorunlara çözüm yaratabilmenin ilk adımı, sorunun ortaya çıkış sürecini geçmişten ele alarak, yaşanılan zaman ve koşullar ile birlikte değerlendirilmesinden geçer. Bu giriş noktasından bakıldığında iş hukukunda ...
  • Zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının anayasa'ya uygunluğu 

   Uğurlu Cihangir, Tuğçenaz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Uyuşmazlık içerisine düşmek insanların olağan hayatında rastlanılan bir durumdur. Düşülen uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve toplumun barış içerisinde yaşamasını sağlamak ise devletlerin görevidir. Dolayısıyla uyuşmazlık ...