Now showing items 1-1 of 1

    • Mimari koruma ve yeniden işlevlendirme kavramı, konak pier örneği 

      Doğru, Gizem Büke (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Günümüzde gelişmiş toplumlar kültürel miras olarak kabul edilen ve geçmiş yılların yaşamını, mimari teknolojilerini temsil eden yapıları korumayı bir zorunluluk olarak görmektedir. Koruma kavramı da zaman içerisinde ...