Now showing items 1-6 of 6

  • Arabuluculuk eğitimlerinde eğitmen tutum ve görüşlerine yönelik bir araştırma: Türkiye Barolar Birliği Modeli 

   Öztürk, Hatice (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak kişilerarası iletişim hızla artmış ve bu yoğun iletişim süreci birçok uyuşmazlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ticari ilişkilerin gelişmesi ve artan rekabet karşısında ...
  • Bir sosyal medya aracı olan instagramda benlik inşası 

   Büyüköztürk, Şirin Itır (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bireylerin yüz yüze inşa ettiği benlik sunumları günümüzde ivme kazanan teknolojik gelişmeler çerçevesinde kapsam değiştirmiş ve sosyal ağların ortaya çıkışı ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Sosyal ağların sağladığı ...
  • Destinasyon markalaşmasında halkla ilişkiler üzerinebir araştırma:Beypazarı örneği 

   Yatman Balaban, İrem (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, destinasyon markalaşma süreci ve halkla ilişkiler ilişkisi Avrupa Birliği tarafından belirlenen “Yerel Ölçekte Turizm Plan-Politika Prensipleri” açısından Beypazarı destinasyonu üzerinden incelenmeye çalışılmış, ...
  • Kadına yönelik şiddet haberlerinin söylem analizi 

   San Sungunay, Sezin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışmada yaşam tarzı nedeniyle bir kadına yönelik şiddet olayının internet haber sitelerindeki sunumu konu edinilmektedir. Türkiye’de internetteki haber sitelerinden dördünün örnek olayla ilgili haberleri, van Dijk’ın ...
  • Kamu hizmet sunumunda değer yaratma ve kurum içi iletişim ilişkisi 

   Akgün, Eda (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Günümüz koşullarında, sadece üretimi gerçekleştirmek rekabette üstünlük sağlamaya yetmemektedir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu zaman diliminde mal ya da hizmetin eş zamanlı olarak nihai tüketiciyle en doğru iletişim ...
  • Sosyal sorumluluk kampanyaları ve girişimcilik üzerine bir araştırma 

   Polat Özbay, Hande (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Dünya nüfusunun ve potansiyel iş gücünün yaklaşık yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kadın girişimciliğin artması, hem işsizliği azaltmakta hem de ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizde de kadın ...