Now showing items 1-1 of 1

    • Türk ceza muhakemesinde kamu davasının hazırlanması 

      Yargıcı, Seçil (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun yürürlüğe girdiği 01/06/2005 tarihinden bugüne kadar geçen süredeki kanun değişiklikleri ile ceza muhakemesi hukukumuza köklü değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir. Çalışmamızda ...