Now showing items 1-1 of 1

    • Spektrum paylaşımı yaklaşımı-Türkiye modeli önerisi 

      Gebiç, Gürkan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
      Spektrum kıt ve değerli ulusal bir kaynaktır. 5G ile birlikte spektruma olan talebin giderek artacağı öngörülmektedir. Artan veri trafiği sorunu ve bağlantı ihtiyaçlarının üstesinden gelebilmek için spektrumun olabildiğince ...