Now showing items 1-2 of 2

  • Haczedilen taşınmazların paraya çevrilmesi 

   Şengül, Emre (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Günümüz hukuk sistemlerinde, kurulan bir borç ilişkisi kapsamında borcun ifa edilmemesi sonucunda başvurulması gereken yol, devletin cebri icra organlarıdır. Cebri icra hukuku, borçlunun iradesiyle ve zamanı geldiğinde ...
  • Kanun yoluna başvurmanın ilâmların icrasına etkisi 

   Hanecioğlu, Nazlıhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Toplum içerisinde borçlunun borcunu zamanında ve gereği gibi ifa etmesi beklenmektedir. Ancak bu süreç içerisinde yaşanılan bir aksaklığa karşı alacaklının haklarının korunması adına Devlet alacaklıya kendisine başvurma ...