Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel performansa etkisi 

      Kuzutürk, Belkıs (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Günümüz rekabet koşulları altında insan kaynakları yönetimi ister akademik gözle ister piyasa gözüyle bakılsın örgütler için ayırt edici bir unsur olarak düşünülmektedir. Ülkemiz de yeni yeni adını ve uygulamalarını ...