Now showing items 1-1 of 1

    • Diz osteoartriti için maliyet yarar analizi 

      Yumuşak, Mehmet Erhan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Bu çalışmanın amacı osteoartrit tedavisinin devlete ve hastaya olan tedavi maliyetini hesaplamak, tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitelerindeki farklılıkları ortaya koymak, yaşam kalitesini sayısallaştırarak QALYs ...