Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de müzik eleştirmenliği 

      Güngör, Petek (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Ülkemizde sanat kurumları ve sanat etkinlikleri dikkate alındığında “müzik eleştirmenliği” konusundaki çalışmaların ve yayınların sayıca azlığından yola çıkılarak yapılan bu çalışmada; eleştirinin tanımları, müzikte ...