Now showing items 1-1 of 1

    • IFRS 3R kapsamında işletme birleşmeleri 

      Sayarı, Naz (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardını yeniden düzenleyerek, yerine Ocak 2008’de tamamlanan IFRS 3R “İşletme Birleşmeleri” standardını Temmuz 2009’dan itibaren geçerli ...