Now showing items 1-1 of 1

    • Sosyal sorumluluk kampanyaları ve girişimcilik üzerine bir araştırma 

      Polat Özbay, Hande (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
      Dünya nüfusunun ve potansiyel iş gücünün yaklaşık yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kadın girişimciliğin artması, hem işsizliği azaltmakta hem de ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizde de kadın ...