Now showing items 1-1 of 1

    • Ürün senedinin tarım sektörünün finansmanındaki rolü 

      İlter Yurtoğlu, Bihter (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bu çalıĢmada lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin tarım sektörünün finansmanındaki rolü, ürün senedinin teminat fonksiyonu kapsamında incelenmiĢtir. Tüm iĢletmelerde olduğu gibi tarım iĢletmeleri de ...