Now showing items 1-1 of 1

    • Kent belleği mekanlar: Ankara pasajları 

      Çolak, Nihat (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Farklı yaĢam tarzları ve üretim biçimlerinin ortaya çıkarttığı kentler, kültürel farklılıkları ile varlıklarını sürdürürler. Bazı kentler, edindikleri kültürel sermayeyi, rahatça ekonomik sermayeye dönüĢtürmektedir. Kentlerin ...