Now showing items 1-1 of 1

    • Skryabin'in evreninde teozofi ve sembolizm 

      Koy, Yiğit Salih (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      20. yy’ın ilk çeyreği Rusya’da sanat hayatı için çok verimli bir dönem olmuştur. Rus şiiri “Gümüş Çağı” nı yaşamaktayken diğer sanat dalları da bu dönemin etkileriyle değişmektedir. Bu döneme damgasını vuran en önemli ...