Now showing items 1-1 of 1

    • Ankara'nın kent markalaşması çerçevesinde kent imajı'nın incelenmesi 

      Tokuroğlu, Seda (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Günümüzde yaşanan küresel rekabetle beraber şehirlerin imaj anlayışları da değişime uğramaktadır. Tüketicilerin istek ve talepleri sürekli değişmektedirler ve teknolojik gelişmelerle birlikte aynı fırsatı sunan şehirler ...