Now showing items 1-7 of 1

  Güç dengesizliği (1)
  Karşılıklı bağımlılık (1)
  Kaynak bağımlılığı kuramı (1)
  Sosyal ağ yaklaşımı (1)
  Suriyeli muhalifler (1)
  Yapısal boşluklar yaklaşımı (1)
  Zayıf bağlar yaklaşımı (1)