Now showing items 1-1 of 1

    • Tatbikattan hareketle somut norm denetiminin etkinliği üzerine bir etüd 

      Özbek, Mustafa Serdar (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 2015)
      Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu Anayasada belirtilmiştir (AY m. 11, 1). Bunun doğal sonucu olarak da kanunlar ...