Show simple item record

dc.contributor.authorÖktem, Şükrantr
dc.date.accessioned2015-02-17T09:02:22Z
dc.date.available2015-02-17T09:02:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://www.jotags.org/Articles/2013_vol1_issue3/2013_vol1_issue3_article2.pdftr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1911
dc.description.abstractEtik liderlik, çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme algılarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada, etik liderliğin çalışanların örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme algılarına olan etkisi, bir alan çalışması ile araştırılmış bulunmaktadır. Yazın taraması yapılarak, araştırmacıların konuya ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışma Ankara (Türkiye) ilinde bulunan turizm işletmelerinde çalışan bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışanlara hazırlanmış olan anket formu yüz yüze görüşmeler ile uygulanmıştır. Toplanan verilerden, etik liderlik ile örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme arasındaki etkileşimlere ayrı ayrı bakılarak konu ile ilgili oluşturulan hipotezler değerlendirilmiştir. In this study, the effect of the ethical leadership on perceived organizational justice and identification has been researched with a case study. The researches? views have been examined by performing a literature review. The study has been realized with the individuals working in the tourism businesses in Ankara (Turkey). The questionnaire has been applied with the face to face interviews. The hypotheses have been evaluated by looking at the interactions of the ethical leadership with the organizational justice and the organizational identification separately from the data. Regression models for organizational justice and organizational identification have been founded on ethical leadership and ethical leadership change according to gender has been checked by t-test. When previous analysis merged, it was determined that there was no difference between genders on ethical leadership affecting organizational justice and organizational identification.tr
dc.language.isoengtr
dc.publisherJournal of Tourism and Gastronomy Studies. 3, 1, 10-21tr
dc.subjectThe effect of the ethical leadership on perceived organizational justice and identification has been researched with a case study.tr
dc.subjectEtik liderlik, örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme, turizm işletmeleri. Ethical leadership, Organizational Justice, Organizational Identification, Tourism Establishments.tr
dc.titleThe Effect of The Ethical Leadership on Perceived Organizational Justice and Organizational Identification of The Employees: The Case of Tourism Businessestr
dc.title.alternativeETÝK LÝDERLÝÐÝN ÇALIÞANLARIN ALGILADIKLARI ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL ÖZDEÞLEÞME ÜZERÝNE ETKÝSÝ: TURÝZM ÝÞLETMELERÝ ÖRNEÐÝtr
dc.typearticletr


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record