Show simple item record

dc.contributor.authorÖktem, Şükran; Turgut, Hakan; Tokmak, İsmailtr
dc.date.accessioned2015-02-17T09:02:23Z
dc.date.available2015-02-17T09:02:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://www.isarder.org/isardercom/2013vol5issue1/vol5_issue1_article05full_text.PDFtr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/1916
dc.description.abstractÖzet Çalışanların kişilik özelliklerinin motivasyonları üzerinde etkili olduğu değerlendirildiğinden, Ankara il merkezinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların öncelikle sosyotropik otonomik kişilik özellikleri belirlenmiştir. Müteakiben çalışanların motivasyonları içsel ve dışsal motivasyon araçları kapsamında ölçülerek çalışanların sosyotropik otonomik kişilik özelliklerinin içsel ve dışsal motivasyonlarına bir etkisinin bulunup bulunmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular, otonomik kişilik özelliğinin alt boyutu olan kişisel başarının hem içsel hem de dışsal motivasyonu, sosyotropik kişilik özelliği olan onaylanma kaygısının ise dışsal motivasyonu doğrudan ve pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Abstract Because of the consideration that staff personality characteristics effect their motivation, staff of four and five star hotels, located within the city borders of Ankara, have been given priority while determining their sociotropic-autonomic personality traits. Subsequently, motivations of the said staff have been measured in accordance with both inner and external motivation tools in order to determine whether there is an effect of sociotropical-autonomic personality traits on inner and external motivation, or not. Findings demonstrate that personal success, which can be identified as the subordinate dimension of the autonomic personality traits, effects both inner and external motivation directly and in the positive direction.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherÝþletme Araþtýrmalarý Dergisi. 5, 79-92tr
dc.subjectKonaklama Ýþletmeciliði, Motivasyon, Sosyotropi, Otonomitr
dc.subjectKonaklama İşletmeciliği, Motivasyon, Sosyotropi, Otonomi Hospitality Management, Motivation, Sociotropy, Autonomytr
dc.titleSosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara?da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırmatr
dc.title.alternativeThe Effects of Sociotropic- Autonomic Personality Characteristics on the Motivation of the Workers: A Study Conducted In Accommodation Facilities in Ankaratr
dc.typearticletr


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record