Show simple item record

dc.contributor.authorYaşınok, Ayşegül Ersayın
dc.contributor.authorŞahin, Feride İffet
dc.contributor.authorHaberal, Mehmet
dc.date.accessioned2015-03-03T09:39:28Z
dc.date.available2015-03-03T09:39:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TTAR%2CTTIP%2CTSOS&ano=100388_3465b8d7de451b26ce5855cfea30fae3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2045
dc.description.abstractBu çalışmada, yüzey sterilizasyonu yapılmış Zea mays gövde ve yapraklarından, sırası ile M1 ve M2 olarak isimlendirilen iki tane endofitik ksilanolitik bakteri izole edilmiştir. Izolatlar Bacillus pumilus olarak tanımlanmıştır. Mikroorganizmalar agar üzerinde farklı morfoloji sergilemiştir. Izolatlar arasında, ksilanaz üretim seviyesi ve profilinde de farklılıklar bulunmaktadır. İçinde %3 mısır koçanını tek karbon kaynağı olarak bulunduran sıvı besi yerinde, Bacillus pumilus M1 ve Bacillus pumilus M2 sırası ile maksimum ksilanaz aktivitesi olan 188.0 ± 20.0 ve 5.6 ± 1.1 U/ml değerlerine ulaşabilmiştir. İzolatlar, kaba fermentasyon özütünde çok düşük miktarda selülaz üretmiştir. B. pumilus M1 ksilanazı kısmi karakterize edilmiştir. Enzim pH 8.0 ve 65°C'de maksimum aktivite götermiş, kağıt beyazlatma endüstrisine uygun görülmüş ve ileri derecede karakterizasyona ihtiyaç duymuştur. Sonuç olarak, bu çalışma Zea mays'ın iç kısmının, ksilanaz üreticilerinin izolasyonu için yeni ve iyi bir kaynak olduğunu göstermiştir. Detaylı tanımlama ardından bu enzimler, kağıt, tekstil, gıda ve yem endüstrisinde çeşitli uygulamalarda değerlendirilebilmesi mümkündür. In this study, two endophytic xylanolytic bacteria, named M1 and M2, were isolated from surface sterilized Zea mays stem and leaf, respectively. Isolates were identified as Bacillus pumilus. Microorganisims showed different morphology on agar plates. Xylanase production level and profile varied between isolates, as well. Maximum xylanase production level of 188.0 ± 20.0 and 5.6 ± 1.1 U/ml were achieved by Bacillus pumilus M1 and Bacillus pumilus M2 in a liquid medium containing 3% corn cobs as a sole carbon source and inducer, respectively. Isolates produced very low level of cellulase in crude enzyme extract. B. pumilus M1 xylanase was partially characterized. Enzyme had a maximum activity at pH 8.0 and 65°C, seemed proper for pulp and paper industry, and required further characterization. In conclusion, this study indicated that inside part of Zea mays is a novel and good source for isolating xylanase producers. After detailed characterization, such enzymes could be used in various applications in paper and pulp, textile, food and feed industries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi ,14 ,4 ,374-380en_US
dc.subjectEndofitiken_US
dc.subjectKsilanolitiken_US
dc.titleZea Mays'dan Endofitik ve Ksilanolitik Bacillus Pumilus Suşlarının İzolasyonuen_US
dc.typearticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record