Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncer, Erdoğan
dc.contributor.authorYaraşlı, Göker Yarkın
dc.date.accessioned2015-03-05T11:49:21Z
dc.date.available2015-03-05T11:49:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2055
dc.description.abstractBu çalısmada temel amaç; destinasyon, imaj ve destinasyon imajı kavramlarını tanımlayarak bu kavramlarla ilgili yapılan bilimsel çalısmalar ısıgında bir bütünlük saglamak ve turizm pazarlamasında çok önemli olan destinasyonların, pazarlanabilmesi için öncelikle sahip oldukları imajın ölçülmesinin ve daha sonra bu imaj paralelinde bir pazarlama stratejisi belirlenmesinin gerekliligini ortaya koymaktır. Bugüne kadar Türkiye’de destinasyon imajı ile ilgili herhangi bir tez çalısması olmaması ve uluslararası alanda var olan çalısmaların ise Türkiye yerelinde yetersiz kalması nedeniyle böyle bir çalısma yapılması gereklilik arz etmektedir. Bu çalısmada özet olarak, geçmiste yapılmıs çalısmalar paralelinde öncelikle destinasyon ve imaj kavramları tanımlanmıstır. Daha sonra destinasyon imajı kavramı ayrıntılı bir sekilde ele alınıp imaj olusum süreçleri ve uyarıcı faktörler detaylandırılmıstır. Bunun ardından geçmiste bir model ortaya koyan çalısmalar özetlenmistir. Bu çalısmalardaki tüm modeller birbirleriyle karsılastırılarak bugün geçerli olan bir model (Baloglu ve McCleary, 1999), örnek alınmıstır. Bu örnek model ile Trabzon destinasyonunu pilot bölge kabul ederek bu kentin mevcut imajı belirlenmeye çalısılmıstır. Ulasılan bulgulara göre, Trabzon kentinin mevcut imajını sekillendiren temel unsurların, inanç yapıları ve yayla turizmi agırlıklı oldukları görülmüstür. Trabzon’la ilgili akla ilk gelen turistik özelligin Sumela Manastırı ve kentin yaylaları ile dogal güzellikleri oldugu bulgusuna ulasılmıstır. Bununla birlikte, sosyal faktörlerden yasın imaj üzerinde herhangi bir ayırt ediciligi bulunmazken; cinsiyet, medeni durum, egitim durumu ve gelir gibi etkenlerin farklı imaj türleri (bilissel, duygusal ve genel) üzerinde farklı etkileri oldugu görülmüstür. The main objective of this thesis is to integrate the topics of destination, image and destination image in light of scientific studies by describing these concepts and to display the necessity of measuring the destinations’ image before setting a marketing strategy in parallel with this image in order to marketing the destinations, which are very important point of tourism marketing. There are no thesis studies about destination image in Turkey and there are deficiencies about local statement of Turkey in the international studies. Therefore, there is a necessity to study in this field. In summary, at the beginning of the thesis destination and image concepts were identified by using previous studies. Then, destination image concept was approached. Image formation processes and stimulus factors were particularly studied. After that, the studies displaying a model were summarized. A valid model of today was taken as sample (Baloglu and McCleary, 1999) by comparing all models in these studies. The city of Trabzon was accepted as pilot region with the model and current image of the city was tried to be measured. According to the results of the study, basic factors of the Trabzon’s city image formation are faith buildings and plateau tourism. First things when Trabzon comes to mind are Mother Mary Monastery, plateaus and natural beatuies. Although age, one of the social factors, affects none of the image types, other social factors such as; sex, marital status, income and education affect the image in different ways.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDestinasyonen_US
dc.subjectİmajen_US
dc.subjectDestinasyon imajıen_US
dc.subjectTrabzonen_US
dc.titleDestinasyon imajı ve Trabzon yöresine dönük bir çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record