Show simple item record

dc.contributor.advisorOğul, Hasan
dc.contributor.authorMemiş, Gökhan
dc.date.accessioned2015-03-06T12:13:48Z
dc.date.available2015-03-06T12:13:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2067
dc.description.abstractÇizelgeleme problemleri, belirli zaman aralıklarında kaynak kısıtlarını göz önünde bulundurarak makul bir sekilde atama gerektirir. Üniversiteler için ders programı hazırlama da bir çizelgeleme problemidir. Bu yerlestirme karar agacında çok sayıda dallanma içeren bir konudur. Yarı Otomatik Ders Programı Sistemi, bir ön analiz ile eldeki atama sorununu “imkânsız”, “güç”, “tipik”, “kolay” altkümelerine ayırmakta, ilk gurupta atama yapma agacını olusturmayı reddetmekte, digerlerinde ise stratejik altkümeye uygun atamalar yapmaktadır. Bu problemin çözümünde akıllı ajanlar kullanılmıstır. Bu sayede çok büyük olan dallanma sayısı akıllı ajanların isteklerine göre otomatik olarak azalmıstır. Akıllı ajanlar olarak ögrenci, ögretim üyesi, dekan, bölüm baskanı, bina sorumlusu kullanılarak bu kisilerin istekleri anket ile alınmıstır. Bu istekler de atamanın olusmasına yön vermistir. Bu problemin verileri ORACLE veri tabanında saklanmıs olup, atamanın saglandıgı programlama dili JAVA’dır. Herhangi bir fakültenin ihtiyaç duydugu kısıtların kolayca girilebildigi, çözümlerin üretilebildigi, degistirebildigi ve bilgilerin saklanabildigi, yarı otomatik ders programı hazırlayan bir uygulama gelistirilmistir. Aynı zamanda kullanıcı dostu bir ara yüz olusturulmustur. Bu problemde atamanın ne kadar iyi oldugunu görmek için altı akademisyenin mümkün oldugu kadar objektif degerlendirmeleri kullanılmıstır. A tabulation problem periodically requires a tenable appointment taking into account the resource constraints. Making schedules is also a tabulation problem for universities. This placement is a matter consisting multitudinous ramifications in decision tree. Semiautomatic Course Schedule System arranges the problem of scheduling in hand in subsets as “impossible”, “power”, “typical”, “easy” by means of pre-analysis, rejects to compose a tree of appointment in first group and makes appointments strategic, convenient for subsets. In solving this problem, Intelligent Agents have been used. In this way, the number of ramification which is myriad has decreased according to wise agents’ request. Using student, lecturer, dean, department chair, superintendent as wise agents, these people’s requests have been learnt via public survey. And these requests have directed the formation of appointment. The data of this problem have been saved in ORACLE data base and the language of programming that ensured the appointment is JAVA. An implementation arranging automatic Schedule in which a constraint any university needs, can be entered easily, solutions can be found, altered and the data can be saved, has been developed. At the same time an user friendly interface has been composed. In this problem, an objective assessment of six academicians has been used as far as possible to understand how good the appointment is.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEgitim planlamaen_US
dc.subjectYapay Usen_US
dc.subjectDers Programıen_US
dc.titleYarı otomatik ders program sistemien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record