Show simple item record

dc.contributor.advisorYağcı, Özcan
dc.contributor.authorAkgün, Eda
dc.date.accessioned2015-03-16T09:22:46Z
dc.date.available2015-03-16T09:22:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2094
dc.description.abstractGünümüz koşullarında, sadece üretimi gerçekleştirmek rekabette üstünlük sağlamaya yetmemektedir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu zaman diliminde mal ya da hizmetin eş zamanlı olarak nihai tüketiciyle en doğru iletişim stratejileriyle buluşması bütün kurumlar açısından önem arz etmektedir. Kurumların bu farkındalığı yaratması öncelikle kendi iç çevrelerine yönelmelerini gerektirmektedir. Bu gereklilik dış çevrenin tatmin olmasında iç çevre tatmininin öncülüğünden kaynaklanır. Bağlantılı olarak kurum içi iletişim faaliyetleri üzerinde durularak iç çevrenin üretim ve iletişim etkinliğinin artırılması hedeflenir. Kurum içi iletişim faaliyetlerinin sistematik bir anlayışla hayata geçirilmesi kurumsal hedeflere ulaşmada en etkili yaklaşımlardan biridir. Kurumlar tarafından stratejik bir şekilde planlanan, uygulanan çalışanlar ve nihai tüketici açısından değer yaratan, memnuniyet düzeylerini artıran kurum içi iletişim faaliyetleri önemli bir yönetim etkinliğidir. Hizmeti alan yani nihai tüketici açısından değer, hizmet ya da ürün için ödediği bedel karşısında daha fazla fayda elde etmektir. Hizmeti veren yani kurum açısından değer ise, fiziki uygunluk, çalışanlarla kurulan olumlu ilişkiler ve iletişimin yanında parasal olarak elde edilen faydaların tümüdür. Kurum açısından rasyonel tüketici açısından duygusal motiflerle şekillenen değer tanımlarının birbirleriyle mutlak bir biçimde örtüşmesi çoğu zaman güçlükler arz eder. Kurum içi iletişim faaliyetleri söz konusu güçlükleri minimize eden etkili müdahale biçimlerinden biridir. Tez, kamu kurumlarında gerçekleştirilen hizmet sunumunda, kurum içi iletişim faaliyetlerinin değer yaratıcı unsur olarak kabul edilip edilmediği sorunsalından hareket edilerek hazırlanmıştır. Dört farklı kamu kurumunda çalışan toplam 256 kişi üzerinde uygulanan anketlerden hareketle elde edilen veriler analiz edilmiş, bulgulardan faydalanarak öneriler geliştirilmiştir. In today’s conditions, production alone is not considered sufficient enough to gain advantage over competition. In this period of time, when there is harsh competition, it is highly significant for all corporations to deliver goods or services to end consumers concurrently through the most appropriate means of communication strategies. In order for the corporations to create such awareness, they need to head towards their own environment primarily. This necessity stems from the ledareship of the satisfaction of inner environment for satisfaction of the outer environment. Correlatively, it is aimed to increase internal environment’s production and communication effectiveness emphasizing activities of incorporate communication. Actualization of incorporate communication activities systematically is one of the most effective approaches in achieving corporate goals. Incorporate communication activities, which are planned and applied strategically by corporations and create value from the point of end consumer and increase level of satisfaction are important management technique. Value, from the point of the served i.e. end-consumer, is to gain more benefit from the service and product s/he pays for. Value, from the point of supplier i.e. corporation is physical convenience, along with the favorable work relations and communication with the employees, all of the benefits gained form it financially. Coinciding absolutely the definitons of value shaped by the emotional motives from the point of corporation, national motives from the point of consumer generally rises difficulties. Incorporate communication activities are one of the most effective ways to minimize the aforementioned difficulties. This thesis was prepared based on the research question whether or not incorporate communication regarded as a value creating factor in public service delivery. The data, obtained from the questionnaires applied to 256 public employees working in 4 different public corporations, have been analyzed and suggestions have been developed through its findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKurum İçi İletişimen_US
dc.subjectKamuda Hizmet Sunumuen_US
dc.subjectDeğeren_US
dc.subjectHizmet sunumunda değeren_US
dc.titleKamu hizmet sunumunda değer yaratma ve kurum içi iletişim ilişkisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record