Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükkocaoğlu, Güray
dc.contributor.authorSayarı, Naz
dc.date.accessioned2015-04-09T10:51:07Z
dc.date.available2015-04-09T10:51:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2149
dc.description.abstractUluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardını yeniden düzenleyerek, yerine Ocak 2008’de tamamlanan IFRS 3R “İşletme Birleşmeleri” standardını Temmuz 2009’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur. Bu tezin hazırlanmasındaki amaç işletme birleşmeleri standardı ile ilgili geçmişten günümüze kadar olan değişiklikleri gözden geçirerek, yapılan son düzenlemenin işletmeler açısından önemini vurgulamak ve sayısal örneklemeler yoluyla işletmeler için uygulamaya yönelik bilgi vermektir. Bu nedenle, Uluslararası Muhasebe Standardı IAS 22’den başlamak üzere, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı IFRS 3 ve son olarak IFRS 3R standardına göre işletme birleşmelerinde uygulanan metotlar, standartlar arasındaki değişiklikler ve bu değişikliklerin mali tablolara yansıtılması ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. IFRS 3 Business Combinations has been changed by International Accounting Standards Board (IASB) replacing the old version by IFRS 3R which will be effective starting on July 2009. The purpose of this thesis is to evaluate developments concerning business combinations and disclose its importance for firms which recent changes been made on this standard. Various examples relating these changes are used to clarify the application of this standard. Starting from International Accounting Standard 22, International Financial Reporting Standard 3 and IFRS 3R analysed from the stand point of methods used, what kind of changes been made on these standards and their effect on financial statements.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectUluslararası Finansal Raporlama Standardı IFRS 3Ren_US
dc.subjectIFRS 3 İşletme Birleşmelerien_US
dc.subjectUluslararası Muhasebe Standardı IAS 22en_US
dc.subjectUluslararası Muhasebe Standartları Kuruluen_US
dc.titleIFRS 3R kapsamında işletme birleşmelerien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record