Show simple item record

dc.contributor.advisorÜreten, Sevinç
dc.contributor.authorYalçın, Papatya Sevgin
dc.date.accessioned2015-08-20T07:30:55Z
dc.date.available2015-08-20T07:30:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2335
dc.description.abstractLiteratüre bakıldığında, tedarik zinciriyle ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak dağıtım yönetiminin ön plana çıktığı görülmektedir. Dağıtım yönetimi, tedarik zinciri performansı açısından ve müşteri ilişkilerinde başarı sağlamak açısından anahtar rol oynamaktadır. Fakat, günümüzün zorlu rekabet şartlarında işletmelere yol göstermek açısından tedarik zinciri performansı üzerinde önemli rol oynayan başka alanların tespit edilmesi yararlı olacaktır. Bu çerçevede, talep yönetimi işletmelerin müşteri ilişkilerindeki başarısını etkileyebilecek başka bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tez kapsamında, üzerinde yeterince derinlemesine çalışma yapılmamış olan talep yönetimi, anahtar konu olarak ele alınmıştır. Ampirik çalışmamızda, talep yönetimi performansının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri incelenmiş ve bu etkiler dağıtım yönetimi performansının etkileriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, son zamanlarda tedarikçi ilişkileri konusunun altında popüler bir alan olarak kendini gösteren tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Ankara ilinde imalat yapan 42 adet işletmeden toplanan verilerle yapılan analizler sonucunda üç temel sonuca varılmıştır (1) hem talep yönetimi, hem dağıtım yönetimi, hem de tedarik tabanı yönetimi uygulamaları, tedarik zinciri performansı üzerinde pozitif yönlü etkiye sahiptir; (2) talep yönetimi ile dağıtım yönetiminin tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri birbirlerine çok yakındır; (3) tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkisi, talep yönetimi ve dağıtım yönetimine göre daha güçlüdür. Ayrıca, temel değişkenlerimiz olan talep yönetimi ile dağıtım yönetimi uygulamalarından hangilerinin daha çok etki sahibi olduğu incelendiğinde, talep yönetimi için talep yönetimi sürecine bağlılığın; dağıtım yönetimi için de taşıma yönetiminin en önemli belirleyiciler olduğu görülmüştür. The literature shows that distribution management stands out in studies that are concerned with supply chain management. Distribution management plays a key role in supply chain performance and in attaining good customer relations. However, in today’s competitive environment, it is beneficial to detect other factors affecting supply chain performance. In this respect, demand management comes out as a factor affecting success in building good customer relations. In the scope of this thesis, demand management is taken into account as an important supply chain factor which hasn’t been researched sufficiently. In the empirical study, the effects of demand management on supply chain performance have been analyzed and compared with the effects of distribution management. In the context of this study, the impacts of supply base management, which has recently gained popularity in the area of supplier relationship management have also been analyzed. Data has been collected from 42 manufacturing firms in Ankara. As a result of analysis, three important points have been detected: (1) demand management, distribution management and supply base management have positive affects on supply chain performance; (2) the effects of demand management and distribution management on supply chain performance are very close to each other; (3) supply base management has a stronger effect on supply chain performance than demand and distribution management. Additionally, the practices of the basic variables of demand management and distribution management have been analyzed. Consequently, the level of adherence to demand management processes has been found to be the most important practice of demand management and transportation management has been found to be the most important practice of distribution management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTedarik Zinciri Yönetimien_US
dc.subjectTedarik Zinciri Performansıen_US
dc.subjectTalep Yönetimien_US
dc.subjectDağıtım Yönetimien_US
dc.subjectTedarik Tabanı Yönetimien_US
dc.titleTalep yönetimi, dağıtım yönetimi ve tedarik tabanı yönetimi uygulamalarının tedarik zinciri performansı üzerindeki etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record