Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzbek, Mustafa Serdar
dc.contributor.authorHamzaoğlu, Ecem
dc.date.accessioned2015-08-20T07:51:45Z
dc.date.available2015-08-20T07:51:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2339
dc.description.abstractÜlkemizde mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunması Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ile sağlanmaktadır. Rekabet Kurulu gerek kendiliğinden gerek kendisine intikal eden başvurular üzerine öğrendiği rekabeti sınırlayıcı uygulama hakkında ya doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açmaya gerek olup olmadığını anlamak için ön araştırma yapmaya karar verir. Soruşturma açmaya karar verilirse, taraflar bundan bilgilendirilir. Önce yazışma, yazılı iddia ve savunmaların ileri sürülmesi aşaması vardır. Daha sonra sözlü savunma aşaması başlar; bundan sonra karara ulaşılır. Tezimizde, bu safhalara hâkim olan ilkeler, idari usul ve medeni usul ilkeleri ışığında tek tek incelenmiştir. İlk olarak Rekabet Hukuku’nun konusu, amacı ve tarihsel gelişimi ele alınmış, sonrasında da Rekabet Hukukuna egemen olan ilkeler açıklanmıştır. Tezimizin devamında da, ön araştırma- soruşturma- sözlü savunma toplantısı- nihaî karar ve Kurul kararlarının yargısal denetimine egemen olan ilkelerle ilgili ayrı ayrı açıklama yapılmıştır Preventing anti-competitive; distorting or restrictive agreements, decisions and practices; and abusement of enterprises that dominate the market within the ‘goods and services market’, the necessary regulation and controls for the protection of competition are provided by the Law on Protection of Competition. The competition commission decides to make preliminary research for understanding that either directly, or that there is a need for opening an investigation or not upon the applications which refers to itself. If it decides to open an investigation, the parties shall be informed about this. Firstly, there are correspondence, the written claims and bringing forward advocacies phases. Then, oral defense phase begins, after then, the decision is reached finally. The principles which are dominated in these phases are examined individually in the light of principles of administrative procedure and civil procedure in our thesis. First, the subject, purpose and historical development of the law of competition were examined; in the following part of the thesis principles which are dominated in the Competition Law were described. Thereafter, separate explanations have been made on dominated judicial review about the principles of preliminary research, investigation, oral defense meeting, the final decision and the decisions of the Board.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectRekabet kuruluen_US
dc.titleRekabetin kurulu'nun inceleme ve araştırmalarında izlediği usulen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record