Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzbek, Mustafa Serdar
dc.contributor.authorSalmanlı, Dilek
dc.date.accessioned2015-08-20T08:14:48Z
dc.date.available2015-08-20T08:14:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2342
dc.description.abstractDüşünce yeteneğine sahip olan insanın bu yeteneğini kullanarak meydana getirdiği fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. FSEK’te sayılmış bulunan fikir ve sanat eserleri kategorilerinden birine dâhil olan bu eserler üzerindeki hakların ihlâl edilmesi sebebiyle hak sahiplerine hukuk davaları açabilme hakkı tanınmıştır. Tezimizin konusu FSEK’e göre açılan hukuk davalarında yargılama usûlü olduğu için, öncelikle FSEK’ye göre eserin neler olduğu, eserlerin türleri ve eser sahibinin kim olduğu ve bu eser sahibinin hakları kısaca açıklanmıştır, zira hakim, fikrî hak ihlâli sebebiyle önüne gelen dosyada öncelikle hak ihlâli iddiasında bulunan kişinin gerçekten eser sahibi olup olmadığını ve davaya konu olan fikrî ürünün FSEK’te belirtilen eser kategorilerinden birine dâhil olup olmadığını araştırmalıdır. Tezimizin devamında FSEK’ee göre açılabilecek hukuk davalarının hangileri olduğu ve hangi şartlar altında açılabileceği açıklandıktan sonra, bu hukuk davalarındaki yargılama usulûne geçilmiştir. Konuyla ilgili FSEK’te hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre açıklama yapılmıştır. The humanbeing is capable of thoughts whom produces intellectual and artistic works by using this ability, the rights on these intellectual and artistic works are protected by The Copyright Law of Turkey. Right holders have the right to open legal cases due to the violation of the rights of these works which are included into the category of intelectual and artistic works that counted in The Copyright Law of Turkey. Because of the subject of our thesis is proceedings of the civil cases opened according to The Copyright Law of Turkey, primarily according to the Copyright Law of Turkey, what are works, the types of works, who is the owner of the work and the owner’s rights are explained briefly in thesis; because the judge, from the front of the file case due to a violation of the intellectual property, first should investigate whether the person who claims the violation of rights is really the owner or not and also judge should investigate whether the intellectual property which is the subject of the case are in the categories of works stated in the Copyright Law of Turkey or not. In the continuation of our thesis, after explaining the which civil cases can be opened and under what circumstances these civil cases can be opened according to The Copyright Law of Turkey, the proceedings of these civil cases are explained in detailed. When there is no provision in The Copyright Law of Turkey about the subject, the subject is explained by the 6100 numbered Code of Civil Procedure’s provisions .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFikir ve Sanat Eserleri Kanunuen_US
dc.titleFikir ve sanat eserleri kanunu ile korunan haklar, bu hakların ihlali halinde açılabilecek hukuk davaları ve yargılama usülüen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record