Show simple item record

dc.contributor.advisorTurhan, Fatih
dc.contributor.authorTurhan, Fatih
dc.date.accessioned2015-08-25T08:57:54Z
dc.date.available2015-08-25T08:57:54Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2360
dc.description.abstractSaglık çalısanları 24 saat hizmet veren ve vardiyalı sistemle çalısan bir gruptur. Çalısma ortamında saglık hizmeti sunarken saglıgına direk ve dolaylı etki eden risklere maruz kalır. Bu risklerin süresi ve iddeti önemlidir. Saglık çalısanları çalımsa ortamında enfeksiyon, radyasyon, fiziksel ve ruhsal açıdan isk altındadır. Bu risklerin bazıları çalısma ortamından kaynaklandıgı gibi bireysel yapılan yanlıs davranıslar sonucu da is kazası olarak ortaya çıkabilmektedir. Saglık çalısanı riskler konusundaki bilgisi, dikkati ve uygun davranısı risklere maruz kalmasına etki eden önemli faktörlerdir. Bazı riskler sonucu olusan tıbbi sorunlar tedavi edilebilir olmasına ragmen bazı hastalıkların tedavisi de günümüzde mümkün degildir. Saglık çalısanların risklerle karsılasması ve olusan sorunlar bireyin normal süresine ve yasam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Baskent Üniversitesine baglı Ankara Hastanesi ile Adana, Alanya ve Konya Uygulama ve Arastırma Merkezilerinde çalısan hemsire ve teknisyenlerin meslekler risklerini belirlemek, alınan tedbirleri tanımlamak ve sorunları tespit etmek için bu tanımlayıcı arastırma düzenlenmistir. Mayıs 2005-Haziran 2006 tarihleri arasında yapılan bu çalısmada hastanenin 6 ayrı bölümünde çalısan 1002 personel evren olarak kabul edilmis ve 701 saglık çalısanına (%70.1) ulasılmıstır. 41 sorudan olusan anket yardımıyla çalısanların tanımlayıcı bilgileri mesleksel risklerine ait bilgi düzeyleri, tutum ve davranısları ile maruz kaldıkları riskler çalıstıkları bölümlere göre tespit edilmis ve degerlendirilmistir. Arastırmada cevap verenlerin %45,6'sı kadın, %55,4'ü erkektir. %9,85'i ortaokul, %42,80'i lise, %25,58'i ön lisans, %20,96'sı lisans, %0,59'u yüksek lisans mezunudur. Ankete katılanların %70,3'ü uykusuzluk, %71,2'si yorgunluk, %53,2'si stres %48,7'si varis sikayetlerinden bahsetmektedir. Koruyucu olarak %98,2'si eldiven kullanmaktadır. %53,4'ü hasta ile çalısma esnasında stresle karsı karsıyadır. %65,4'ü psikolojik yıpranmadan bahsetmektedir. %92,3'ü hepatit-B nin asılamasını bilmektedir. %60,4'ü hepatit-B asısını yaptırmıstır. %80,7'si enjektör batması riski ile karsı karsıya kaldıgını bilmektedir. Acil polikliniklerde çalısanların %85'i sözel siddetle karsı karsıya kalmaktadır. Baskent Üniversitesi Saglık Kuruluslarında çalısanlarda mesleksel risk faktörlerine karsı bilgi düzeyleri, saglık risklerine karsı davranısları yüksek düzeyde olmasına karsın kurum olarak koruyucu ve bilgilendirme en üst seviyede olmasına ragmen egitim verilmeli ve periyodik olarak takip edilmelidir. Medical personel works by shift system and serves 24 hours a day. While serving medical transactions medical labor force undergoes either direct or indirect risky factors whice are hazardous to their health. Duration and severity of those risks are important. Medical personel is open to the isks of infection, radiation, all sorts of and mental illnesses . Some of those risks arise from the nviroment of working place, yet the others are result from mis behaviors as industrial accidents. Some of the medical questions arising from efore mentioned risks may be treated yet some are not curable. Althought some of these risk can be threatable, the others can not be threatable now a days. Medical personel is under risk of bad quality of life and short survive. This study aimed at the occupational isks of nurses and technicians, to define precautions among the workers of Baskent University Ankara Adana Alanya and Konya Hospital. Quality of life of medical personel in bad and their span of life is short too. This descriptive study aims at pointing out occupational risks for nurses and tecnicians and defining necessary precoutions. The study population was consisted of 1002 health worker and the sample size was calculated as 701 between the date of May-2005-June 2006 (70,1%) health worker. The questioniare consisted 41 questions which was deternined the lavel of knowledge he occupational risks of health workers, the atlitude and behaviours of workers, also exposures of isks the departmans. Among those,45,6 % were female, 55,4% were male, and educational status; ,85% secondary school, 42,80% high school, 25,58% undergraduate, 20,96% graduate, 0,59% postgraduate. They complains were 70,3% insomnia, 71,2% fatique, 53,2% stress, 48,7% varicosis. They use 98,2% glove to as protect themselves. 53,4% of those under stress while working and 65,4% as psychological.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMesleksel risk faktörleri ve davranışların değerlendirilmesien_US
dc.titleBaşkent Üniversitesi hastanesi çalışanlarının mesleksel risk faktörleri ve davranışlarının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record