Show simple item record

dc.contributor.advisorİç, Yusuf Tansel
dc.contributor.authorGökpınar, Ece
dc.date.accessioned2015-10-07T08:21:29Z
dc.date.available2015-10-07T08:21:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2418
dc.description.abstractSondaj Sektöründe kalite yönetim sistemi kurulmasının amacı temelde kaliteli hizmet sağlayarak müĢteri memnuniyeti sağlamaktır. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren firmalardan söz konusu sisteme göre sadece tek bir firma belgelendirme çalıĢmasını tamamlamıĢ olup, henüz diğer firmalarda bu kapsamda belgelendirme yapılmamıĢtır. Bu çalıĢma içerisinde söz konusu firmada “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” standardına göre oluĢturulmuĢ olan kalite yönetim sistemi çalıĢmaları ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır. Ayrıca tez çalıĢmasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne geçiĢ sonrası firmada elde edilen olumlu geliĢmeler TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ) yöntemi kullanılarak ortaya konmuĢtur. TOPSIS yöntemi sonuçlarına göre ISO 9001 KYS’ne geçiĢ öncesi 2012 yılı firma performansı ile ISO 9001 KYS’ne geçiĢ sonrasında 2014 yılı firma performansında önemli bir geliĢme gözlenmiĢtir. Bu tez çalıĢmasının amacı Türkiye’de Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondaj sektöründe faaliyet gösteren firmalara sistemin baĢtan sona nasıl kurulduğunu anlatarak onlara rehber niteliğinde faydalanabilecekleri bir doküman sağlamaktır. The purpose of establishing a quality management system in the drilling sector basically is to ensure customer satisfaction by rendering quality services. In Turkey, only one of the companies operating in that field completed its certification process in accordance with the system in question, however other companies do not yet have the certification in this regard. In this study, the quality management system operations of the company in concern which was formed in accordance with "ISO 9001 Quality Management System" standard’s conditions are discussed in detail. Employing the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method, this study also outlines the positive outcomes and contributions of the ISO 9001 Quality Management System after it was in full function within the company. As per the TOPSIS Method results, significant improvements regarding the company performance were achieved after the ISO 9001 Quality Management System in 2014 in comparison to 2012, where the system had not been set up yet. The purpose of this thesis is to explain the companies operating in Petroleum, Natural Gas and Geothermal Drilling industry in Turkey how the system is entirely established and to provide them with a guideline document which they can benefit from.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKalite Yönetim Sistemien_US
dc.subjectISO 9000en_US
dc.subjectISO 9001en_US
dc.subjectSondajen_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectJeotermalen_US
dc.subjectDoğalgazen_US
dc.subjectTOPSISen_US
dc.titlePetrol doğalgaz jeotermal sondaj sektöründe ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record