Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbek, Mustafa Serdar
dc.date.accessioned2016-03-29T15:05:33Z
dc.date.available2016-03-29T15:05:33Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.citationÖzbek, Mustafa: Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması (Başkent Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016/1, s. 37-78).en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2435
dc.description.abstractPara alacağı ve taşır teslimine ilişkin ilâmlar, olağan kanun yoluna başvurulmuş olsa bile şeklî anlamda kesinlik kazanmadan önce icraya konulabilir. Bu ilâmlar, hakkında kanun yolu başvurusu yapılmış olmasına rağmen kabili icradır. Yargıtay, borçlunun talebi üzerine, teminat mukabili temyiz incelemesi sonuçlanmadan önce icranın ertelenmesi kararı verebilir. Bununla birlikte, aile hukuku, kişiler hukuku ve taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin ilâmlar kanunen, derhal icra edilemez. Bu ilâmlar şeklî anlamda kesinleşmeden önce ilâmlı icra takibi başlatılırsa, icra mahkemesi icra memurunun işlemine karşı yapılan şikâyet üzerine derdest icra takibini iptal eder. Çünkü bu tür ilâmların ilâmlı icra kapsamında icraya konulabilmesi için şeklî anlamda kesinleşmesi gerekir. Judgments about money claims and movable delivery are enforceable before constitutes a res judicata, regardless of any ordinary methods of review (appeal). These judgments can be enforceable in spite of their being subject to methods of appeal. The court of cassation, upon request of the debtor, may order suspension of enforcement of judgment before the hearing of the appeal, ordering the posting of security by the debtor. However judgments involving property rights over immovable properties, family law and law of persons are not enforceable by law as of the time they where rendered. If enforcement proceeding starts before they constitutes a res judicata in these judgments, enforcement court judge shall review complaint concerning the enforcement and bankruptcy offices transaction and will annul pending enforcement proceedings. Because these kinds of judgments must constitute a res judicata in order to be enforceable within the framework of enforcement of court decisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Universitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİcra takibi, ilâmlı icra, kesin hüküm teşkil eden ilâmlar, icranın ertelenmesi, icra mahkemesi.en_US
dc.titleKesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBaşkent Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBaşkent Üniversitesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record