Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorÇetinkaya, Neslihan
dc.date.accessioned2017-04-29T10:48:33Z
dc.date.available2017-04-29T10:48:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2467
dc.description.abstractTarihsel süreçte denetim, işletmelerin ve ekonomik yapıların gelişmesine paralel olarak gelişim ve değişim göstermiştir. Günümüzde oluşan karmaşık yapıların anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde güvence oluşturmak açısından denetimin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Denetim türlerinden bağımsız denetim, hem finansal tablo kullanıcılarının yanıltıcı bilgilere maruz kalmalarını engellemek hem de karar verme süreçlerinde bir güvence sağlamak anlamında özel bir yere sahiptir. Dünyada ortak bir uygulama biçimi oluşturulması amacıyla Uluslararası Denetim Standartları oluşturularak yayınlanmış, bu standartlar Türkçe‟ye çevirilmiştir. Bu standartlara göre, denetçinin denetim sırasında denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı toplaması beklenmektedir. Bu araştırma, denetimden geçmiş finansal tablolar ile ilgili denetim görüşü oluşturulmasında denetim kanıtının kalitesinin etkisi üzerine odaklanmaktadır. Araştırmanın amacı, denetim sonunda denetçinin karar verme sürecini anlamaktır. Bunu yapmak amacıyla nitel bir araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma sırasında, bağımsız yapma yetkisine sahip ve fiilen denetim tecrübesi olan denetçilerden on tanesi ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler MAXQDA 12 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda denetim kanıtının kalitesi ile denetçi görüĢü arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır. Denetçi, denetim görüşünü oluşturma aşamasında mesleki bilgi, eğitim ve deneyimlerinin yanı sıra, mesleki etik ilkeler açısından karar vermek durumunda kalabilmektedir. Audit has shown development and evolution correspondingly with the development of business organizations and economic structures during historical process. It is seen that audit has an important part in creating trust in the financial statements of the institutions with complex organisational structures. Independent auit in all types of audit has a special place in creating trust in the finacial statements and protecting the users of these financial statements from any kind of misleading information in their resolution process. International Standards on Auditing has been created and published in order to maintain a mutual application format for auditing in all around the world and these standards were translated to Turkish. According to these standards, it is expected that the auditor collects sufficient appropriate audit evidence during audit in order to draw reasonable conclusions on which to base auditor‟opinion. Appropriateness is the measure for the quality of audit evidence. This research focuses on the impact of the quality of audit evidence over auditor‟s opinion about the financial statements audited. The aim in this research was to understand the progress of the resolution process of the auditor after the end of the audit. In order to do this, a qualitative research method, semi-structured interview, was applied. During research, interviews were made with ten auditors which have authorization to perform independent audit and has experience from actual audits. Definitive statistics of the interviews were analyzed with MAXQDA 12 programme. As a result of the research, no direct relationship between the quality of audit evidence and the auditor‟s opinion was found. While determining their opinion, auditors may need to decide according to professional ethic besides their education, experience and professional knowledge.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDenetim kanıtıen_US
dc.subjectDenetçi görüşüen_US
dc.subjectBDSen_US
dc.subjectDenetim kanıtının kalitesien_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.titleDenetim kanıtının kalitesinin denetçi görüşü oluşturulmasına etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record