Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Nalan
dc.contributor.authorAlta, H. Gizem
dc.date.accessioned2017-05-09T07:51:49Z
dc.date.available2017-05-09T07:51:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2498
dc.description.abstractBu çalışmada, lojistik hizmetlerinde faaliyet gösteren firmaların kur farklarının muhasebeleştirmesi ile söz konusu işlemlerin ilgili yasal mevzuatlara, yerel finansal raporlama çerçeve taslağına ve Uluslararası Muhasebe Standartları’na (UFRS) uyumunun finansal tablolara yansıması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, lojistik kavramı ve lojistik hizmetlerinde teslim şekillerine değinilmiştir. Lojistik hizmetinde bulunan halka açık ve halka kapalı firmaların kur farklarını nasıl muhasebeleştirdikleri açıklanmıştır. Söz konusu şirketlerin muhasebe kayıtlarının UFRS ile uyumlu olup olmadığı finansal tablolar incelenerek değerlendirilmiştir. Böylece halka açık olan ve olmayan şirketlerin karşılaştırmaları yapılmıştır. Halka açık olarak faaliyette bulunan firmaların “Yüzde Yöntemi” kullanılarak finansal tabloları ve dipnotları analiz edilmiştir. Son olarak seçilmiş ülkeler olan; İngiltere, Almanya ve ABD kur farkı uygulamaları bakımından ele alınmıştır. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, Ülkemizde yeni TTK’ya göre borsaya kote olan şirketlerin TMS’ye uygun şekilde finansal raporlama yapmaları zorunludur. Borsaya kote olmayan şirketlerin ise TMS’ye veya VUK’a uygun olarak finansal raporlama yapmaları konusunda seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu bağlamda, borsaya kote olmayan ve bu çalışmada finansal tabloları incelenen lojistik şirketlerin VUK’a uygun olarak finansal raporlama yapmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada finansal tabloları ve dipnotları incelenen ve borsaya kote olan lojistik şirketlerin ise TMS’na uygun olarak finansal raporlama yaptıkları tespit edilmiştir. Ülkemiz ve seçilmiş ülkelerin ise günümüzde uyumlaştırma çalışmalarını sürdürmekte olduğu saptanmıştır. In this study, the recognition of exchange differences of companies operating in the logistics services and of these transactions, the relevant legislation, local financial reporting frameworks and the International Accounting Standards (IFRS) compliance have been analyzed so as to put forward a reflection of the financial statements. In this context, the concept of logistics and delivery forms in logistics services have been cited. How the public and non-public companies in the logistics services recognize exchange differences has been explained. Whether the companies accounting records are consistent with IFRS has been assessed through examining the financial statements. Accordingly, comparisons of public and non-public companies have been made. The financial statements and footnotes of the firms operating as a public company have been analyzed by using “percentage method”. Finally, the selected countries; Britain, Germany and the US have been discussed in terms of differences in exchange rate. In our country, it is obligatory for the companies, which are quoted on the stock exchange with the latest Turkish Commercial Code, to submit their financial reports in accordance with Turkish Accounting Standarts. On the other hand, as for the companies which are not quoted on the stock exchange, they have the option to prefer submitting financial reports in compliance with Turkish Accounting Standarts or Tax Procedure Law. In this respect, it has been concluded that unlisted logistics companies and the ones whose financial statements have been examined in this study prefer submitting their financial reports in accordance with Tax Procedure Law. On the other hand, it has been found out that listed logistics companies whose financial statements and footnotes have been examined in this study submit their financial reports in accordance with TAS. With regard to our country and selected countries, they are found to continue adaptation process.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectKur farklarıen_US
dc.subjectUFRSen_US
dc.subjectYüzde yöntemien_US
dc.subjectFinansal raporlamaen_US
dc.titleTürkiye'de lojistik hizmetlerinde kur farklarının muhasebeleştirilmesinde uygulanan politikaların finansal tablolara olan etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record