Show simple item record

dc.contributor.advisorErdamar, Aykut
dc.contributor.authorKakaç Meşe, Alev
dc.date.accessioned2017-08-08T08:32:20Z
dc.date.available2017-08-08T08:32:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2657
dc.description.abstractGenetik bilginin nesilden nesile sağlıklı olarak aktarılabilmesi için deoksiribonükleik asit (DNA) yapısının korunması son derece önemlidir. Ancak, hücrenin normal metabolik süreçlerinde ya da fiziksel veya kimyasal etkilerle DNA’da hasar oluşabilmektedir. Yaşam bilimlerinin çeşitli alanlarında ve bazı patofizyolojilerin klinik tanısında DNA hasarının tespiti oldukça önemlidir. Tek hücre jel elektroforezi (THJE) veya diğer adıyla Comet analizi fiziksel ve kimyasal etkilerin canlılar üzerinde yol açtığı genotoksik ve sitotoksik etkilerin bir göstergesi olan DNA hasar seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan güvenilir ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Yöntem genel olarak, canlı dokulardan izole edilen çekirdek içindeki DNA’nın, ince bir agaroz jel içine yerleştirilip elektroforetik ortamda yürütülmesini temel alır. Comet protokolü ile elde edilen DNA görüntüleri gözle değerlendirilebileceği gibi günümüzde çeşitli yazılımlar kullanılarak da analiz edilmektedir. Bu tür yazılımlar sayesinde kısa sürede ve araştırmacının deneyimine bağlı kalınmayarak objektif sonuçlar elde edilebilmektedir. Literatürde bulunan mevcut çalışmalar, Comet analiz sistemlerinin yarı otomatik ve otomatik olarak ikiye ayrıldığını göstermektedir. Yarı otomatik yazılımlar çoğunlukla kullanıcıdan bir eşik değeri, DNA’yı seçme ve Comet görüntüsünün baş kısmını seçmelerini ister. Otomatik yazılımlar ise kullanıcı tarafından seçilen veya görüntü boyunca yer alan Comet analiz görüntülerini otomatik olarak analiz edip ölçüm sonuçlarını sunar. Bu çalışmada, HepG2 (ATCC HB-8065) hepatosellüler karsinom karaciğer kanser hücrelerinden elde edilen Comet analiz görüntüleri kullanılmıştır. Kullanıcı tarafından seçilen bu görüntülerde, ölçüm sonuçlarının hesaplanması ve kullanıcıya parametrik veriler sunulması amaçlanmıştır. Preservation of the structure of dioxyribonucleic acid (DNA) is crucial so that genetic information can be transmitted in a healthy way from generation to generation. However, DNA could be damaged by metabolic processes of a cell or by chemical or phsycial activity. Detection of DNA damage is very crucial in various areas of life sciences and in the clinical diagnosis of some pathophysiologies. Single cell gel electrophoresis, also called Comet Assay, is a reliable and easily applicable method to measure/detect level of DNA damage which is an indicator of an genotoxic and cytotoxic effect on living organisms caused by chemical and phsyical activity. The method is generally based on the fact that the DNA in the nucleus isolated from living tissues is placed in a thin agarose gel and run on an electrophoretic medium. DNA images obtained with the Comet protocol can be evaluated visually as well as can be analyzed using various software today. With such software, objective results can be obtained in a short period of time and without adhering to the researcher's experience. Current studies in the literature show that Comet analysis systems are categorized into two as semi-automatic and automatically. Semi-automated software often requires the user to select a threshold value, the DNA, and the head of the Comet image. The automatic software automatically analyzes the Comet analysis images selected by the user or located throughout the image and presents the measurement results. In this study, Comet analysis images obtained from HepG2 (ATCC HB-8065) hepatocellular carcinoma liver cancer cells were used. Calculation of measurement results of these user-selected images and presenting parametric data to the user are intended.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectComet analizien_US
dc.subjectDNA hasarıen_US
dc.subjectGörüntü analizien_US
dc.subjectOtsu metoduen_US
dc.titleTek hücre jel elektroforezi için görüntü analizien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record