Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorTutan, Defne
dc.contributor.authorPirimoğlu, İnanç
dc.date.accessioned2017-09-08T13:45:43Z
dc.date.available2017-09-08T13:45:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2708
dc.description.abstractJewish-Americanness is an overwhelming and recurrent theme in Saul Bellow’s fiction. Three of his novels — The Victim (1947), Seize the Day (1956), and Herzog (1964) — affirm the author’s sustained interest in placing the stories of the protagonists within the context of their social and cultural in-betweenness. Asa Leventhal in The Victim, Tommy Wilhelm in Seize the Day, and Herzog in Herzog lack father figures, and they internalize American culture as they accept it as the moral authority. Yet they entrap themselves into their neurosis, which is brought about by their Jewish collective unconscious. Eventually they come to terms with their Jewish-American identity. In exploring the representation of the assimilation process of the three Bellovian protagonists, this thesis applies Sigmund Freud’s super-ego formation process and Carl G. Jung’s concept of the collective unconscious and rebirth. By doing so, this thesis initially demonstrates how Bellow’s three protagonists, namely Asa Leventhal in The Victim, Tommy Wilhelm in Seize the Day, and Herzog in Herzog deny their father’s authority and internalize American culture. Thereafter, the aim is to present how these three protagonists are under the control of their Jewish collective unconscious. Ultimately, they achieve self-awareness. As they assimilate themselves into American culture and also embrace their Jewish heritage, they are finally reborn and they come to terms with their Jewish-American identity. The Freudian concept of the super-ego provides the assimilation process of Bellow’s protagonists in The Victim, Seize the Day and Herzog into the American culture by denying their father figure and internalizing the moral principles of American culture. Thus, the assimilated protagonists internalize the moral dictates of American culture that they accept as an authority, which have an impact on the development of their characteristics. Meanwhile, the Jungian concept of the collective unconscious provides compelling forces into the psychological trials the assimilated protagonists of Bellow undergo upon the loss of their Jewish ancestors in the Holocaust. Finally, the Jungian concept of rebirth provides the framework in which the representation of Bellow’s assimilated protagonists become meaningful. As they observe death and are, then, able to accept life as it is, thereby are reborn. They embrace both the values of American culture and their Jewish heritage in such a way that they celebrate their hybrid identities. Yahudi-Amerikalı kimliği, Saul Bellow'un romanlarında baskın olan ve yinelenen bir temadır. Bellow’un romanlarından üçü —The Victim (1947), Seize the Day (1956), ve Herzog (1964) — yazarın ana karakterlerin hikâyelerini, onların arada kalmışlıkları bağlamına yerleştirerek anlatmasındaki devamlı ilgisini doğrulamaktadır. The Victim’da Asa Leventhal, Seize the Day’de Tommy Wilhelm ve Herzog’da Herzog, baba figüründen yoksundur ve dolayısıyla Amerikan kültürünü, ahlaki otorite olarak kabul ederek içselleştirirler. Fakat kendilerini bir sinir hastalığına sürüklerler çünkü kolektif Yahudi bilinçdışının kontrolü altındadırlar. Sonunda Yahudi-Amerikalı kimliklerini kabullenirler. Bu tez, Bellow’un ana karakterlerinin asimile olma süreçlerinin temsilini incelerken, Sigmund Freud’un süper-ego oluşumu süreci ve Carl G. Jung’un kolektif bilinçdışı ve yeniden doğuş kavramlarını uygular. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle Bellow’un üç ana karakterinin, The Victim’da Asa Leventhal’ın, Seize the Day’de Tommy Wilhelm’in ve Herzog’da Herzog'un babaların otoritelerini nasıl inkâr edip Amerikan kültürünü içselleştirdikleri ortaya koyulacaktır. Daha sonra, bu üç ana karakterin nasıl Yahudi kolektif bilinçdışının kontrolü altında oldukları tartışılacaktır. Son aşamada, karakterler gerçekliğe ulaşmakta ve eziyet hissinden kurtulmaktadırlar. Böylelikle Amerikan kültürünü özümsedikleri ve Yahudi mirasını benimsedikleri için, ana karakterler yeniden doğmakta ve Yahudi-Amerikalı kimliklerini kabullenmektedirler. Freud’un süper ego kavramı, Bellow’un romanlarındaki ana karakterlerin baba figürlerini inkâr ederek Amerikan kültürünün ahlak ilkelerini içselleştirmelerini ve Amerikan kültürünü özümseme süreçlerini incelemeyi sağlamaktadır. Buradan hareketle, asimile olmuş ana karakterler, otorite olarak kabul ettikleri Amerikan kültürünün ahlak ilkelerini içselleştirmekte ve bu durum onların kişilik özelliklerinin gelişiminde etkili olmaktadır. Diğer taraftan Jung’un kolektif bilinçdışı kavramı, Bellow’un asimile olmuş ana karakterlerinin atalarını Yahudi Soykırımı’nda kaybetmeleri üzerine, onları maruz kaldıkları psikolojik muhakemelere iten kuvvetleri ortaya koymaktadır. Son olarak, Jung’un yeniden doğuş kavramı, Bellow’un asimile olmuş ana karakterlerinin, ölümün varlığını kabullenmelerini, daha sonra Yahudi kolektif bilinçdışının baskısından, eziyet hissinden kurtulmalarını ve Yahudi-Amerikalı kimliklerini benimsemelerini incelerken, bir ruhsal yeniden doğuş yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu karakterler, hem Amerikan kültürünün değerlerini benimseyerek hem de Yahudi mirasını koruyarak iki yönlü, Yahudi-Amerikalı kimliklerini ortaya koymaktadırlar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSaul bellowen_US
dc.subjectThe victimen_US
dc.subjectSeize the dayen_US
dc.subjectHerzogen_US
dc.subjectJewish-American Identityen_US
dc.titleBellow’un assimile olmuş ana karakterleri: Saul bellow’un the victim, deize the day ve herzog eserlerinde amerikan yahudiliği ve kimliği temsilien_US
dc.typemasterThesisen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster