Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzbek, Mustafa Serdar
dc.contributor.authorHendem, Burcu
dc.date.accessioned2017-09-08T13:48:23Z
dc.date.available2017-09-08T13:48:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2709
dc.description.abstractBu çalışmamızda, “Senetlerin İspat ve Geçerlilik Şekli” konusu incelenmiştir. İncelememizde, senet, belge, ispat, şekil ve geçerlilik kavramları açıklanmış ve senedin unsurları incelenmiştir. Ayrıca senetle ispat kuralları ve bu kuralların istisnalarıyla birlikte, senetlerin geçerlilik şekilleri de inceleme konusu yapılmıştır. In this study, "The Proof and Validity of Bills" was examined. In our review, the concepts of bill, document, proof, form and validity are explained and the elements of the bill are examined. In addition, the proof rules and the exceptions of these rules, as well as the validity of the bills, have been examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSeneten_US
dc.subjectİspaten_US
dc.subjectŞekilen_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.titleSenetlerin ispat ve geçerlilik şeklien_US
dc.typemasterThesisen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster