Show simple item record

dc.contributor.advisorHersek, Can
dc.contributor.authorÇiftçioğlu, Derya
dc.date.accessioned2017-10-12T12:54:25Z
dc.date.available2017-10-12T12:54:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2759
dc.description.abstractBilindiği gibi üniversitemiz bilimsel üretim ve öğrenmeyi de mükemmelleştiren hedefleri benimseyerek farklı ve farkında çağdaş eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Başkent Üniversitesinde Kampüs Müzesi Model Önerisi “herkese bilim”, “herkese sanat” ve “herkese uzmanlık” çalışması ile toplumun gereksinimlerine cevap vermek üzere kurgulanmıştır. Bu tez çalışmasında geliştirilen öneri üniversite ve çağdaş müze anlayışının ortak bir platformda buluşturulmasını hedefleyen bir çalışmadır. Günümüzde toplumların gelişim göstergesinin nitelikli insan gücü olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak kabul edilmekte olup nitelik artırmaya yönelik faaliyetlere eğitimin en üst kurumu olan üniversiteler desteğiyle ulaşılması beklenmektedir. Bilindiği gibi çağdaş toplumların gelişim lokomotifleri sanat ile bilim alanları aynı platformda ele alınırken dün, bugün ve yarın arasında iletim ve bağları kuran bellekler olarak çağdaş bilimsel kurumlarda bu anlamda bir müze kurumunun yer alması arzu edilmektedir. Günümüz müze anlayışı ile yorumlanan ilk örnek Oxford Üniversitesi bünyesinde 1683 yılında kurulan Ashmolean Müzesidir. Ülkemizde ilk üniversite müze uygulaması 1960 yılında yapılmış ve günümüzde ise; üniversite müzesi sayısı ancak 30 olduğu saptanmıştır. Ülkemizde üniversite kütüphanelerinin bile toplum tarafından sınırlı kullanıldığı düşünüldüğünde, üniversite müzesi model önerisi, üniversite ile toplum bağlarını sağlamlaştıran doğru bir adım niteliğinde değerlendirilmelidir. BaĢkent University aims to often unique, thorough and versatile educatiaonal experience by adopting cognitive and productive scienence methods ın this regard, BaĢkent University has asserted a University Campus Museum Model propoposal in order to satisfy the community‟s needs in terms of „science‟, „art‟ and „expertise‟ for everyone. The model has been proposed with the intent of menging university and modern museum consepts into a single platform. In today‟s World, civizilation is parameterized mostly on qualittative labor force. Hence, the universities possess large mission since they occupy the top-tier in educational pipeline. Having a look into civilized societies, it is observed that art and science are blend together in numerous aspectts of life, which paves the way to the fact that such museum model in an educational institution would definitely fit to this cause. The first museum with today‟s consept, Ashmolean Museum, is establishes within Oxford University, in 1863. In our country, the first universitiy museum is grounded in 1960. Unfortunately, in today‟s Turkey, we have no more than 30 university museums avaible. Considering that even the university libraries are not very popular among society, this universiyt museum model will act as a brigde between the society and university, and solidify the bonds of art and science, more than ever done before.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectMüze planlamaen_US
dc.subjectTematik müzeciliken_US
dc.subjectMüze fizibilitesien_US
dc.subjectBaşkent Üniversitesien_US
dc.titleÇağdaş müzecilik bağlamında Başkent Üniversitesi müzesi model önerisien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record