xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda yoğun bakım uzmanı yöntemli hasta takibinin morbidite ve moralite üzerine etkisi

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.