Show simple item record

dc.contributor.advisorTepecik, Adnan
dc.contributor.authorKaraca, Betül
dc.date.accessioned2018-04-10T14:30:01Z
dc.date.available2018-04-10T14:30:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2822
dc.description.abstractGeçmişten günümüze doğa, üretim ve kontrolsüzlük sebebi ile hızla tahrip edilmektedir. Bu durum insanoğlunun dünyadaki geleceği ile ilgili kaygı duyulmasına sebep olmaktadır. Birçok sektörde yapılacak çalışmalar ile kaygı giderilebilir ve önlemler alınabilir niteliktedir. Türkiye’deki mobilya üreticisi ve tasarımcılarının sürdürülebilir mobilya üretimini yeterli seviyede yerine getirmedikleri düşünülmektedir. Önerilen bu tez çalışmasında, Türkiye’deki sürdürülebilir mobilya üretimi ile ilgili kriterlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Tezin alt amaçları ise; tasarımcıların bu kriterlere göre sürdürülebilir üretim süresince, uygulamaları ne derece uyguladıklarını, uygulamadıklarını ve konuyla ilgili bilgi sahibi olup olmadıklarını tespit etmek ve sürdürülebilir mobilya üretimi için uygulanacak doğru sistemi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye çalışma sahası olarak seçilmiştir. Türkiye’de, firmalarda ve bir firmaya bağlı olmadan çalışan tasarımcılar ve üreticiler çalışma kapsamında alınmış olup anket ve gözlem metotları kullanılmıştır. Tezin yöntemi nitel ve niceldir. Sürdürülebilir mobilya üretim kriterlerinin belirlenmesi adına yaşam döngüsü tasarımı, sürdürülebilir üretim sertifika kriterleri ve bakanlık çalışmalarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler süzülmüştür. Yapılan çalışmalar doğrultusunda sürdürülebilir mobilya kriterleri 4 başlıkta belirlenmiştir. Bu başlıklar hammadde, üretim, kullanım ve kullanım sonrası bertaraftır. Belirlenen bu kriterler anket içeriğinde tasarımcılara soru şeklinde uygulanmıştır. Anket sonuçlarına bakıldığında görülmektedir ki, mobilya tasarımcıları, sürdürülebilir mobilya üretimini %54,67 oranında yerine getirmektedir. Görülmektedir ki, sürdürülebilir mobilya üretiminin geliştirilmesi adına hızla etkili adımlar atılmalıdır. Uzman görüşlerine bakıldığında, devletin bu konuda yeterli teşvik vermediği anlaşılmaktadır. Günümüz dünyası hızla tahrip edilmeye devam etmektedir ve yetkili kişilerin gerekli önlemleri alması oldukça önemlidir. Teşviklerle, eğitimlerle ve imkanların geliştirilmesiyle beraber, yeni uygulama yöntemleri de bulunmalıdır. Sürdürülebilir üretim her sektörde hayata geçirilmelidir. Mobilya sektörü de bu sektörlerden biridir. Day-by-day nature is rapidly destroyed due to uncontrollable production. This situation causes people to worry about the future which will happen on this very planet. However, There are a lot of researchs to be done in many sectors which can eliminate the anxiety and take precautions. Sustainable furniture designers and manufacturers are considered to unsatisfactory in sustainable furniture production. In this proposed study, the author aims to establish criteria for sustainable production of furnituret, together with furniture designers in Turkey. Sub-objectives of the thesis are; to determine the extent, the methods which designers use during sustainable production according to these criteria and whether they have knowledged of the subject and to investigate the correct system for the sustainable furniture production. The field chosen for this study is Turkey. Scope is taken under employed designers who don’t work in a company and emloyees who work in companies. Obersvation methods were used to indicate furniture designers. The method of this dissertation is both qualitative and quantitative. Life cycle design, sustainable production certification criteria and ministry studies have been used to determine sustainable furniture production criteria. The obtained extract was filtered. Sustainable furniture criteria in the framework of the studies are determined in 4 chapters. These headings are disposed by raw material, production, use and after use. These criteria were applied to the questionnaire of the designers. Looking at the survey results, it is clear that furniture designers fulfill 54,67% of sustainable furniture production criteria. It is evident that rapid and effective steps must be taken in order to develop sustainable furniture production. According to expert opinions, it is understood that the government does not give incentives to this issue. Today's world continues to be destroyed rapidly and it is very important for authorized people to take necessary precautions. With incentives, trainings and the development of facilities, new methods of production should be found. Sustainable production should be passed on in every sector. Furniture production is one of these sectors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilir üretimen_US
dc.subjectMobilya tasarımıen_US
dc.subjectEkolojik tasarımen_US
dc.subjectYeşil tasarımen_US
dc.subjectTemiz üretimen_US
dc.subjectTasarımcı bilincien_US
dc.titleSürdürülebilir mobilya üretiminde tasarımcı bilinci üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record