xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para

xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşlarının biyofilm oluşturma özelliklerinin konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle araştırılması

This email address is used for sending the document.