Show simple item record

dc.contributor.advisorGüneysu, Sibel Çiğdem
dc.contributor.authorAykanat, Elif
dc.date.accessioned2018-10-24T11:18:29Z
dc.date.available2018-10-24T11:18:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2945
dc.description.abstractGünlük eğitim programında, çeşitli etkinlikler yoluyla çocuklar için öğrenme deneyimleri sağlanmaktadır. Bu etkinliklerden biri sanat eğitimidir. Sanat eğitimi, bireyin estetik bir bakış açısı kazanmasına, çevreye duyarlı olmasına, duygularını ve düşüncelerini çeşitli şekillerde ifade etmesine, içinde yaşadığı dünyayı daha iyi anlamasına imkân sağlayarak iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Çocuklar sanat eğitimi yoluyla karşılaştıkları sorunları görmeyi ve bunları yaratıcı güçlerini kullanarak çözmeyi öğrenebilirler. Bu durumda okul öncesi öğretmenlerinin, çocukları yaratıcı sanatlarla çalışmaya ve bu yönde programlar yaratmaya teşvik etmek için gerekli çevre düzenlemelerini yaparak çocukları sanatın her alanına teşvik etmesi, desteklemesi ve yönlendirmesi oldukça önemlidir. Bu nedenlerle bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine ilişkin tutumlarını ortaya koymak için tutum ölçeği geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma kapsamında sanata yönelik tutumların tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin, hem eğitim hem de sanat alanlarını ele alması bakımından, alana katkı getireceği düşünülmektedir. The daily education program provides children with learning experiences through various activities. One of these activities is art education. Art education helps the individual to develop an aesthetic point of view, to be sensitive to the environment, to express his feelings and thoughts in various forms, and to improve communication skills by providing a better understanding of the world he lives in. Children learn to see the problems faced by creative forces through art education and find ways to solve them. In this case it is essential that preschool teachers encourage, support and direct children in every way by making the necessary environmental arrangements to encourage children to work with creative arts and create programs in this direction. This research is the development of attitude scale to reveal attitudes of pre-school teachers towards art education. It is thought that the attitude scale towards the art which will be developed in order to determine the attitudes towards the artificial within the scope of this research will contribute to the field in terms of addressing both education and art fields.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul öncesien_US
dc.subjectSanat eğitimien_US
dc.subjectTutum ölçeğien_US
dc.titleOkul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirme çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record