Show simple item record

dc.contributor.advisorTepecik, Adnan
dc.contributor.authorAytıntuğ, Ece
dc.date.accessioned2018-11-09T07:54:49Z
dc.date.available2018-11-09T07:54:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2953
dc.description.abstractTürkiye’deki Üniversitelerde 1989-2017 yılları arası, iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yayımlanan lisans üstü tez çalışmaları incelenmiştir. Çalışmalara, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” Tez merkezinden ulaşılmıştır. Türkiye’deki tüm üniversitelerin yayımladığı lisans üstü çalışmaların genel durumlarına bakılmıştır. Lisans üstü çalışma yapılan üniversiteler daraltılarak; Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Marmara Üniversiteleri belirlenen kriterler altında incelenmiştir. Birinci bölümde; tezin amacı, alt amaçları incelenmiş, çalışmanın sınırlılığı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde; iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapılan çalışmaların gelişim süreçlerine değinilmiş, lisans üstü programlara tanımlamalar getirilmiştir. 1989-2017 yılları aralığında lisans üstü programlarda yayımlanan çalışmaların gelişim süreçleri üniversiteler ve enstitüler altında detaylandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Marmara Üniversiteleri istatistiksel değerlendirmeler altında incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede; lisans üstü tezlerin program dağılımları, yıl aralıklarında değerlendirilerek sayısal verileri ortaya konmuştur. Yayımlanan lisans üstü tezlerin başlıkları ve kullanılan anahtar kelime ilişkisi değerlendirilmiştir. Anahtar kelime kullanım oranları üniversitelerde ayrıca incelenerek değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç bölümünde ise; üniversitelerde yayımlanan lisans üstü çalışmaların gelişim süreçleri açıklanmış, istatistik veriler değerlendirilerek, araştırma yapılan yıl aralığında iç mimarlık / iç mimarlık ve çevre tasarımı üzerine yapılan çalışmalar incelenerek sayısal değerlendirme verileri elde edilmiştir. Published Post Graduate theses at Universities in Turkey during 1989 – 2017 on Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design topics are examined in this research. The studies were being conveyed from the centre of the theses at “The Presidency of Higher Education Board.” The general view of the published theses of the whole Universities in Turkey is examined. The Universities at which the post graduate studies were done, are limited as: Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar and Marmara Universities are thoroughly examined according to the specified criteria. In the first section; the basic and side aims of the theses are examined; the boarders and methods of the study are explained. In the second section; development process of the studies on Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design studies are being told; definitions of post graduate programs are redefined. Post Graduate published studies during 1989 – 2017 are being examined in detail related to the studied process of the mentioned Universities and institutions. In the third section Hacettepe, İhsan Doğramacı Bilkent, Mimar Sinan Güzel Sanatlar and Marmara Universities are also examined under the statistical evaluations. Through the process of evaluation, the dispersion of the post graduate theses, by doing the yearly evaluations, the numerical data are given. Relation of the headlines and the used key words of the published post graduate theses are also evaluated. The ratio of the used key words at several Universities’ thesis studies were also got considered. In the conclusion section; published post graduate theses were mentioned in terms of progression process; by the evaluation of the statistical datas, during 1989 – 2017 by examining the published theses on Interior Architecture / Interior Architecture and Environmental Design, the numerical evaluated datas are also obtained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİç mimarlık ve çevre tasarımıen_US
dc.subjectİç mimarlıken_US
dc.subjectLisans Üstüen_US
dc.subjectTezen_US
dc.subjectYüksek Lisansen_US
dc.subjectSanatta yeterliken_US
dc.subjectDoktoraen_US
dc.titleTürkiye'deki üniversitelerde 1989-2017 yıllarında iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapılan tez çalışmalarının konu ve içerik açısından incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record