Show simple item record

dc.contributor.advisorSenyen Kaplan, Emine Tuncay
dc.contributor.authorDemir Göksu, İpek
dc.date.accessioned2018-11-09T13:09:25Z
dc.date.available2018-11-09T13:09:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2959
dc.description.abstractGeçmişten beri mevcut olan kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik günümüzde de bir sorun olmaya devam etmektedir. Cinsiyetler arası eşitsizliğin önlenmesi amacıyla uygulamada uluslararası sözleşmeler ve direktiflerin çeşitli düzenlemeler içermesine ve sözleşmelere taraf olan ülkelerin bu düzenlemelerle bağlı olmasına rağmen, eşitsizlikler ve cinsiyet ayrımcılığına neden olan muamelelerle karşılaşılmaktadır. Kadınların, toplumda aile sorumluluklarını üstlenmeye itilmesi ve bununla bağdaştırılması, biyolojik özellikleri nedeniyle bir kısım meslek gruplarında ayrımcılıklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu konuda önlemler alınmaya çalışılsa da bu önlemler yeterli görülmemektedir. Türk hukukunda eşitlik ilkesine yönelik olarak Anayasamın 10. maddesi ve İş Kanunumun 5. maddesi ile düzenlemeler getirilmiş bulunmaktadır. Eşitliğin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi için daha detaylı düzenlemeleri içeren kanuni düzenleme ihtiyacını karşılamak düşüncesiyle İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. Çalışmamızda Türk İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı konusu; Anayasa ve İş Kanunumda yer alan düzenlemeler başta olmak üzere, yeni bir düzenleme olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle birlikte direktiler de dikkate alınarak incelenmiştir. One of the recurring problems of the world coming ffom past to present, the inequality between men and women is stili a majör concem today. Although some intemational regulations and mandates include several regulations about this inequality and countries who signed are subject to these directives, people stili encounter with these kind of sexist treatments and inequality. Especially women, who are pushed by society to become primarily responsible for the family commitments, confront sexism in some professions because of their biological characteristics. Even though offıcials try to take precautions andmeasures about this issue, these measures haven’t been proven enough. Under Turkish Law, the lOth clause of the Constitution and the 5th clause of the Labor Law, bring some regulations targeted to the equality principle. To have more detailed and thorough mandates and regulations preventing the inequality in various classes, the legislation of Human Rights and Equality Institution of Turkey has been established. In this study, the subject of sexism in the Turkish Labor Law has been examined, by primarily investigating the regulations in the Constitution and the Labor Law and taking into account of the study of the legislation of Human Rights and Equality Institution of Turkey - which is a fairly new regulation and the intemational agreements and directives.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEşitliken_US
dc.subjectAyrımcılık yasağıen_US
dc.subjectCinsiyet ayrımcılığıen_US
dc.subjectOlumlu ayrımcılıken_US
dc.subjectOlumsuz ayrımcılıken_US
dc.titleTürk iş hukukunda cinsiyet ayrılığıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record