Show simple item record

dc.contributor.advisorSözen, Hulusi Cenk
dc.contributor.authorAlhassan, Yusuf Mohammed
dc.date.accessioned2018-11-14T07:52:30Z
dc.date.available2018-11-14T07:52:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/2962
dc.description.abstractThe recent business environment has forced managers and organizations to start looking for management paradigms that will allow them to fully appreciate the happenings in the environment. This need has triggered so much efforts and researches into the field of selforganization theory as an alternative management paradigm to help them adapt to the environment. This empirical research is an effort to assess the roles played by self-organization in promoting adaptability to the business environment. In undertaking the study, the mixed methods research was employed as an experimental study was accompanied with social network analysis and observation. The results of the study revealed that self-organization plays a major role in facilitating and promoting adaptability and success of the organization. Also, it is noticed that teams or groups have to understand the goals and objectives of performing tasks clearly in order to be successful. It further revealed that; strong interactions, high levels of autonomy, and strong and positive value system- drives self-organization processes in the organization. Based on this study, it is recommended that further empirical studies are conducted and replicated in other locations and also using other research methodologies that are appropriate. Finally, organizations and policy makers should adopt organizational designs and policies that are appropriate for self-organization processes to thrive within the organization. Gunümüz iş ortamı, yöneticileri ve kuruluşları, çevrede meydana gelen olayları tam olarak anlamalarına izin verecek yönetim paradigmalarını aramaya zorladı. Bu ihtiyaç, çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olacak alternatif bir yönetim paradigması olarak öz-örgütlenme teorisi alanında çok fazla çaba ve araştırma başlatmıştır. Bu ampirik araştırma, iş ortamına uyum sağlamanın teşvik edilmesinde öz-örgütlenmenin oynadığı rolleri değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmada, karma yöntem uygulanmış, deneysel bir çalışma sosyal ağ analizi ve gözlem eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, örgütlenmenin uyarlanabilirliğini ve başarısını kolaylaştırmak ve teşvik etmek için öz-örgütlenmenin önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, takımların veya grupların başarılı olabilmeleri için görevleri gerçekleştirmenin amaçlarını ve hedeflerini net olarak anlamaları gerektiği de dikkati çekmektedir. Sonuçlar; güçlü etkileşimler, yüksek otonomi seviyeleri ve güçlü ve pozitif değer sistemi, organizasyondaki öz-örgütlenme süreçlerini yönlendirdiğini göstermektedir. Bu çalışmaya dayalı olarak, başka yerlerde ampirik çalışmaların yapılması, çoğaltılması, ve ayrıca uygun diğer araştırma yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. Son olarak, kuruluşlar ve politika yapıcılar örgüt içinde gelişmek için öz-örgütlenme süreçlerine uygun örgütsel tasarım ve politikaları benimsemelidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSelf-organizationen_US
dc.subjectAdaptabilityen_US
dc.subjectComplex adaptive systemsen_US
dc.subjectComplexity theory and chaos theory.en_US
dc.titleDoes self-organization facilitates adaptability and success ın complex adaptive systems?en_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record