Show simple item record

dc.contributor.advisorNazlıbilek, Sedat
dc.contributor.authorKoca, Mert Seydi
dc.date.accessioned2019-11-01T09:00:12Z
dc.date.available2019-11-01T09:00:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11727/4179
dc.description.abstractAkışa maruz kalacak modelin veya yapının üretimine başlanmadan önce, aerodinamik kuvvet analizinin yapılması kritik önem arz etmektedir. Günümüzde bu ihtiyacı gidermek adına tasarlanan birçok aerodinamik test donanımı kullanılmaktadır. Bu çalışmada; su tüneli içerisinde akışkan analizinin yapılması istenen modele robotik olarak eksenel hareket, yunuslama hareketi ve yalpa hareketi kazandırabilen aerodinamik kuvvet ölçüm ve analiz sisteminin AR-GE ve tasarım süreci ele alınmıştır. Sürecin robotik hareket düzeneğine bağlı altı eksenli, dış, denge düzeneği ile statik, dinamik ve adım tarama deneylerinin aerodinamik kuvvet ölçümü ve uçuş benzetimi başlıkları altında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Önceden belirlenmiş otomatik hareket ve kuvvet ölçüm senaryoları, model hareket kontrolü ve aerodinamik kuvvet ölçümü bütünleşik Labview® arayüzü üzerinden sağlanmıştır. Sonuç olarak, tez çalışması kapsamında yazılım ve donanım tasarımı tamamlanan bu laboratuvar düzeneği Turbotek Turbomakina Teknolojileri Ltd. ġti. bünyesinde üretilerek Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölüm laboratuvarlarının kullanımına sunulmuştur. It is crutial to test aerodynamic forces of a model or structure which will be exposed to flow before production. For this reason, there are many kinds of aerodynamic test equipments designed and still being used. In this study, which focuses on the R&D and design processes of aerodynamic force measurement system is designed to provide axial, pitching and rolling movements of the various models that are required to perform fluid analysis within the water tunnel. It is aimed to perform static, dynamic and step scanning experiments under the titles of aerodynamic force measurement and flight simulation with the help of six-axis external force balance system which is connected to robotic motion control system. Predetermined automatic motion control and force measurement scenarios, model motion control and aerodynamic force measurement are provided with integrated Labview® interface. As a result, this laboratuary equipment is designed in the scope of thesis, produced in-site of Turbotek Turbomakina Teknolojileri Ltd. ġti. and it is currently being used by the department of machine engineering in Cukurova University.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBaşkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject6 Eksenlien_US
dc.subject6 Bileşenlien_US
dc.subjectDışen_US
dc.subjectKuvveten_US
dc.subjectDenge Ölçüm Sistemien_US
dc.subjectSu Tünelien_US
dc.subjectRüzgâr Tünelien_US
dc.subjectAerodinamik Test Düzeneğien_US
dc.subjectLabview®en_US
dc.subjectÇırpan Kanat Hareketien_US
dc.subjectYunuslama Hareketien_US
dc.subjectDeneysel Aerodinamiken_US
dc.subjectOtomasyonen_US
dc.subjectHMI Tasarımıen_US
dc.subjectSistem Tasarımıen_US
dc.subject3 Eksenlien_US
dc.subjectSenkronen_US
dc.subjectAerodinamiken_US
dc.subjectArayüzen_US
dc.subjectTasarımıen_US
dc.titleSu tünellerinde model hareket kontrolü ve senkron aerodinamik kuvvet ölçüm sistemi tasarımıen_US
dc.typemasterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record