Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Etik liderliğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi19324
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü14291
Jak 2 v617f mutasyonunun miyeloproliferatif hastalik gurubundaki sıklığı, tanısal değeri ve prognoz üzerine etkisinin araştırılması11098
Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretiminde b1 düzeyinde kelime öğretimi8797
Böbrek nakli hastalarında idrar sodyum atılımı ile metabolik sendrom, hipertansiyon, greft fonksiyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi8166
Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda post transplantasyon diabetes mellitus sıklığının ve risk faktörlerinin araştırılması7697
Yirmi yaş ve üzeri bireylerin sürdürülebilir beslenme konusundaki bilgi düzeylerinin ve uygulamalarının değerlendirilmesi7383
Kolorektal diminutif poliplerden soğuk biyopsi forseps yöntemiyle alınan örneğin boyut ve sayısının patoloji sonuçları ile ilişkisi6864
Acil servis sağlık profesyonelleri ile acil servisle etkileşimde olan sağlık profesyonellerinin mesleklerarası öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin karşılaştırma ve kişilik özelliklerinin mesleklerarası öğrenme üzerine etkisi6858
Türkçe metni Türk işaret diline dönüştürme5838