DSpace@Baskent is a growing collection of Baskent University's research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

 • Finansal kiralama sözleşmeleri 

  Yılmaz, Hami (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Finansal Kiralama, işletmelerin finansman ihtiyacım sağlamak için gerek ülkemizde, gerekse de dünya genelinde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Bu çalışmada Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ...
 • Skryabin'in evreninde teozofi ve sembolizm 

  Koy, Yiğit Salih (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  20. yy’ın ilk çeyreği Rusya’da sanat hayatı için çok verimli bir dönem olmuştur. Rus şiiri “Gümüş Çağı” nı yaşamaktayken diğer sanat dalları da bu dönemin etkileriyle değişmektedir. Bu döneme damgasını vuran en önemli ...
 • Gözetim çalışmaları temelinde black mirror dizisi: Gerçek ve kurmaca hayat ilişkisi 

  Ersoy, Eylül (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Gözetim pratikleri tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de tartışmaya açık bir konudur. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber daha fazla görünürlük kazanan gözetim ...
 • Kuzey Kıbrıs'ta 1970-2015 yılları arasında popüler müzik akımlarının tüketim yönünde değişimi 

  Birer, Ramadan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Popüler kültür olgusuyla birlikte müzik endüstrisinin bir parçası olan popüler müzik, kültürel olgularla bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde, popüler müzik tüketiminin ...
 • Belediye madde bağımlılığı merkezlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi 

  Yıldız, Mustafa Ozan (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Madde bağımlılığı ve sonuçları, insan sağlığını olumsuz etkileyen birçok durumun aksine, sadece madde bağımlısı kişiyi etkilemez. Madde bağımlılığı, bir halk sağlığı sorunu ve sonuçları toplumun her tabakasına etki eden, ...

View more