Now showing items 1-1 of 1

    • Gerçeğe uygun değere ilişkin tahminlerin denetimi ve ampirik bir çalışma 

      Candoğan, Metin (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Bir bilim olan muhasebe açısından değerleme, bir işletmenin finansal tablosunu oluşturan unsurlarının bilanço tarihi itibariyle1 değerini belirleme işlemidir ve bu amaçla farklı değerleme yöntemleri kullanılmaktadır. Finansal ...